Στα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη 25 δισ ευρω - Free Sunday
Στα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη 25 δισ ευρω

Στα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη 25 δισ ευρω

Στα 84,2 δισεκ. ευρώ εκτιμά πλέον η ΑΑΔΕ, το πραγματικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών καθώς από τα 109 δισ, στα οποία εμφανιζόταν πρόσφατα, τα 24,8 δισεκ. ευρώ έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης,

Προκειμένου χρέη να χαρακτηριστούν ανεπίδεκτα είσπραξης, οι οφειλέτες περνούν από εξονυχιστικό έλεγχο και για να καταχωρηθούν τα χρέη τους στο αντίστοιχο βιβλίο, ο  φοροελεγκτικός μηχανισμός θα πρέπει να διαπιστώσει ότι δεν έχουν στη κατοχή τους κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ότι διαβιούν σε συνθήκες ανέχειας και ότι έχουν ασκηθεί σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις και ποινικές διώξεις.

Μετά την παρέλευση δεκαετίας, υπό προϋποθέσεις, τα χρέη θα μπορούν να διαγραφούν. 

Όμως καθ’ όλο αυτό το διάστημα, οι οφειλέτες και όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα δεν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ούτε άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Η φορολογική διοίκηση, αποπειράται εκ νέου να φιλτράρει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να επικεντρωθεί στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπάρχει πραγματικά πιθανότητα να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία.