Παρατάσεις στις εξαιρέσεις στον φόρο επιτηδεύματος - Free Sunday
Παρατάσεις στις εξαιρέσεις στον φόρο επιτηδεύματος

Παρατάσεις στις εξαιρέσεις στον φόρο επιτηδεύματος

Εξαιρέσεις από την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη βουλή στο πλαίσιο της υλοποίησης μέρους των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Η εξαίρεση υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος προβλέπεται

  • και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
  • για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα (1) έτος, για διάστημα κατ' ελάχιστον τριών (3) μηνών εντός του έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.