Μάνα είναι μόνο μία και για τα ζώα - Free Sunday
Μάνα είναι μόνο μία και για τα ζώα

Μάνα είναι μόνο μία και για τα ζώα

Με αφορμή την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1-7 Αυγούστου, στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο από τη 1 έως τις 7 Νοεμβρίου, βρήκαμε 25 φωτογραφίες του National Geographic που αποδεικνύουν πως η μητρική σχέση είναι η σημαντικότερη για όλα τα «μωρά» του ζωικού βασιλείου.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25