Νέα καταδίκη της Ελλάδα για τη ρύπανση από λιπάσματα - Free Sunday
Νέα καταδίκη της Ελλάδα για τη ρύπανση από λιπάσματα
H απορροή λιπασμάτων απειλεί τα υδατικά οικοσυστήματα US Department of Agriculture

Νέα καταδίκη της Ελλάδα για τη ρύπανση από λιπάσματα

Πρόστιμο 3,5 εκατ. ευρώ καλείται να πληρώσει η Ελλάδα για τα ελλιπή μέτρα που έχει λάβει για τη διαρροή λιπασμάτων που μολύνουν επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η Ελλάδα καταδικάστηκε για δεύτερη φορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω καθυστέρησης στην εφαρμογή κοινοτικής Οδηγίας για τη λεγόμενη νιτρορύπανση.

Το άζωτο και ο φώσφορος που περιέχουν τα λιπάσματα ευθύνονται για το φαινόμενο του ευτροφισμού: τα αυξημένα θρεπτικά συστατικά στο νερό ευνοούν την ανάπτυξη φυκιών, τα οποία όταν πεθαίνουν αποσυντίθενται από μικροοργανισμούς που καταναλώνουν οξυγόνο. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα οξυγόνου πέφτουν και απειλούν έτσι τα ψάρια και ολόκληρα τα υδατικά οικοσυστήματα.

Η Ελλάδα καταδικάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2015, καθώς δεν έλαβε τα μέτρα που όφειλε: δεν χαρακτήρισε ως «ευπρόσβλητες» ορισμένες ζώνες, μεταξύ των οποίων η περιοχή της Θεσσαλικής πεδιάδας και του Έβρου, στις οποίες είχαν καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l  (σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα) και φαινόμενα ευτροφισμού (σε επιφανειακά ύδατα). Επιπλέον δεν εκπόνησε τα προγράμματα δράσεως σχετικά με τις ζώνες (όφειλε να το πράξει ένα έτος μετά τον εν λόγω χαρακτηρισμό).

Μετά την πρώτη καταδίκη, η Ελλάδα έλαβε προθεσμία συμμόρφωσης έως τον Δεκέμβριο του 2017. Ωστόσο η Ελλάδα συμμορφώθηκε ενάμισι έτος αργότερα, στις 3 Μαΐου 2019, ως προς τον χαρακτηρισμό των περιοχών, ενώ δεν έχει ακόμα εκπονήσει και εφαρμόσει πρόγραμμα δράσης για τον περιορισμό της νιτρορύπανσης.