Πιέσεις στο ΚΑΣ για να κηρυχθεί το Ελληνικό αρχαιολογικός χώρος - Free Sunday
Πιέσεις στο ΚΑΣ για να κηρυχθεί το Ελληνικό αρχαιολογικός χώρος
Η εκκένωση του πρώην αεροδρομίου από τους πρόσφυγες στις 2 Ιουνίου 2017

Πιέσεις στο ΚΑΣ για να κηρυχθεί το Ελληνικό αρχαιολογικός χώρος

Παναττική στάση εργασίας από τις 14:30 έως τη λήξη του ωραρίου έχει κηρύξει για σήμερα, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), για να διευκολύνει τα μέλη του να συμμετέχουν στη συγκέντρωση, που οργανώνει έξω από το κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οδό Μπουμπουλίνας, στις 15:00, με αίτημα να κηρυχθεί το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, αρχαιολογικός χώρος.

Στην απόφαση του ΣΕΑ καλείται η υπουργός πολιτισμού «να πάρει πίσω την υπογραφή της από το ανυπόστατο Μνημόνιο», με την εταιρεία που ανέλαβε το έργο και εκφράζεται ευθέως απειλή ότι «σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα κατηγορηθεί για πραξικόπημα εναντίον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας».

«Να πάψει κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης του Αρχαιολογικού Νόμου με άμεσους ή έμμεσους τρόπους. Να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία της κήρυξης του Ελληνικού ως αρχαιολογικού χώρου, όπως ορίζει η Αρχαιολογική Νομοθεσία», αναφέρει το ΣΕΑ και καλεί τα μέλη του ΣΕΑ «που είναι και μέλη του ΚΑΣ να υπερασπιστούν τις συλλογικές απόψεις του ΣΕΑ μέσα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για να διαφυλάξουν τόσο την προστασία των μνημείων όσο και την υπόσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας».

Η σημερινή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι συνέχεια της συνεδρίασης της 5ης Σεπτεμβρίου, που διακόπηκε ύστερα από σχεδόν 8 ώρες και αφορούσε την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης στο Ελληνικό, το κύριο θέμα που τέθηκε προς συζήτηση ήταν το κατά πόσο μπορούν να προστατευτούν τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής χωρίς να προηγηθεί κήρυξη ή προσωρινή οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου.