Έκκληση Γιαννίτση για το ασφαλιστικό - Free Sunday
Έκκληση Γιαννίτση για το ασφαλιστικό

Έκκληση Γιαννίτση για το ασφαλιστικό

Ο κ. Γιαννίτσης, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο της συζήτησης για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, τόνισε ότι «το ασφαλιστικό είναι τόσο σημαντικό και κρίσιμο θέμα που είναι ανάγκη να συμπράξουν περισσότεροι. Ποιοι θα είναι δεν είναι ο ρόλος μου να το πω».

«Το πιο θεμελιακό στοιχείο για την λύση του ασφαλιστικού είναι η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «το ασφαλιστικό σύστημα δεν τροφοδοτείται μόνο από τις εισφορές, αλλά και με φόρους, επειδή είναι ελλειμματικό».

Ανέφερε ότι «οι δαπάνες για κοινωνική προστασία από το 2008 έως το 2012 θα διαπιστώσει εξαιρετικά μεγάλη μείωση με εξαίρεση τις συντάξεις κατά 20% λόγω αύξησης των συνταξιούχων».

Ο κ. Γιαννίτσης έθεσε πέντε αρχές για την επίλυση του ασφαλιστικού:

*της ισότητας όλων των ασφαλισμένων,
*της αναλογικότητας μεταξύ εργαζόμενων και συνταξιούχων,
*της αναλογικότητας ανάμεσα στις εισφορές και την σύνταξη,
*της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και της οικονομίας ως αποτέλεσμα της αρχής της βιωσιμότητας και
*της αλληλεγγύης των γενεών και όχι της υποταγής «όπως φοβάμαι ότι εξελίσσεται το πράγμα».