Άλλο πλεόνασμα υποσχέθηκαν στους Ευρωπαίους, άλλο στο ΔΝΤ! - Free Sunday
Άλλο πλεόνασμα υποσχέθηκαν στους Ευρωπαίους, άλλο στο ΔΝΤ!

Άλλο πλεόνασμα υποσχέθηκαν στους Ευρωπαίους, άλλο στο ΔΝΤ!

Δύο διαφορετικές συμφωνίες έχει υπογράψει η Ελλάδα στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου, όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις που έδωσε το ΔΝΤ σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύθηκε η πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα.

Στη συμφωνία με το ΔΝΤ, η Ελλάδα έχει αναλάβει την δημοσιονομική υποχρέωση έναντι του Ταμείου να επιτύχει πλεόνασμα 2,2% και στην αντίστοιχη με τον ESM 3,5% .

«Δεν χρειάζονται νέα μέτρα για την Ελλάδα και δεν προκύπτει κανένα «δημοσιονομικό κενό» μέσα από την έκθεση «Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο» (Fiscal Monitor Report) διευκρίνισαν πηγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παραπέμποντας μάλιστα στην έκθεση που ενέκρινε το Εκτελεστικό του Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου.

«Ο στόχος του 2,2% για το 2018 είναι ο αυτός που έχει συμφωνήσει το Ταμείο με την Ελλάδα. Αν πιαστεί αυτός, δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό» διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές.

Αυτό σημαίνει πως το ΔΝΤ θα ζητήσει από την Ελλάδα να λάβει μέτρα μόνο αν δεν καταφέρει να επιτύχει τον συμφωνημένο στόχο του 2,2%.

Αν η Ελλάδα ικανοποιήσει πλήρως τις πολιτικές δεσμεύσεις και επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους που προβλέπονται από την συμφωνία του Ταμείου (2,2%) αλλά όχι τους στόχους του προγράμματος του ESM (3,5%), οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν συμφωνήσει ότι η πρόσβαση στις δόσεις του ESM θα συνεχιστεί και ότι οι στόχοι του προγράμματος του ESM θα επανεξεταστούν.