Μειωμένα έως και τα 30% τα αναδρομικά - Free Sunday
Μειωμένα έως και τα 30% τα αναδρομικά

Μειωμένα έως και τα 30% τα αναδρομικά

Σοβαρές μειώσεις στα αναδρομικά που τους πιστώθηκαν διαπίστωσαν οι οι απόστρατοι και οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων, οι οποίοι απειλούν με νέο κύμα προσφυγών στη Δικαιοσύνη πυροδοτούν τα ψαλιδισμένα αναδρομικά που έλαβαν.

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει συντονισμένα το συντονιστικών των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑ.ΑΣ.-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) το οποίο σημειώνει ότι μετά τη μεταφορά στους λογαριασμούς των δικαιούχων και των ορφανικών οικογενειών αυτών, των λεγομένων αναδρομικών (στην ουσία παρανόμως παρακρατηθείσες- περικοπείσες συντάξιμες αποδοχές), διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • Μικρότερα ποσά από αυτά τα οποία υπολόγιζαν
  • Μεγάλες διαφορές στα ποσά για ίδιες κατηγορίες δικαιούχων.
  • Περιπτώσεις με μηδενικά ή ευτελή ποσά.

 

Τα μεωμένα αναδρομικά οφείλονται στις παρακάτω μειώσεις που επιβλήθηκαν και οι οποίες μειώνουν το τελικό ποσό έως και 30%.

  • Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων
  • Περικοπή νόμου 4024/2011
  • Περικοπή νόμου 4051/2012
  • Περικοπή νόμου 4093/201
  • Κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ
  • Φόρος εισοδήματος 20%

Τα ενημερωτικά σημειώματα για τις ακριβείς περικοπές δεν έχουν αποσταλεί ακόμη.