Νέος πρύτανης του ΑΠΘ, ο καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου - Free Sunday
Νέος πρύτανης του ΑΠΘ, ο καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου

Νέος πρύτανης του ΑΠΘ, ο καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου