Χωρίς εκπλήξεις οι ονομαστικές ψηφοφορίες στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος - Free Sunday
Χωρίς εκπλήξεις οι ονομαστικές ψηφοφορίες στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος

Χωρίς εκπλήξεις οι ονομαστικές ψηφοφορίες στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος

Κατά πλειοψηφία και χωρίς εκπλήξεις εγκρίθηκαν από τη βουλή τα άρθρα του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος για οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία και συγκεκριμένα τα άρθρα:

36 – 37 για τους υπηρεσιακούς γραμματείς έλαβαν 175 «ναι» και 105 «όχι»

Οι θέσεις θα στελεχωθούν αποκλειστικά από δημόσιους υπαλλήλους καριέρας τους οποίους θα επιλέξει το ΑΣΕΠ. Οι υπηρεσιακοί γραμματείς θα προΐστανται όλων των υπηρεσιών που ασκούν την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την οργανωτική και οικονομική διαχείριση των υπουργείων τους και θα φροντίζουν για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των φορέων τους. Η θητεία τους θα είναι 3ετής με δικαίωμα ανανέωσης για μια φορά. Παράλληλα θα έχουν δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων που αφορούν υπαλληλικά και μισθολογικά ζητήματα των υπουργείων.

41 εως 44 για τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς έλαβαν 154 «ναι» και 126 «όχι»

Τα άρθρα κωδικοποιούν τις σκόρπιες διατάξεις και θέτουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την επιλογή τους.

82 εως 87 για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έλαβαν 175 «ναι» και 105 «όχι»

88 έλαβε 154 «ναι» και 126 «όχι»

89 έως 103: για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έλαβαν 175 «ναι» και 105 «όχι»

Θα ενσωματώσει όλα τα διάσπαρτα σώματα ελέγχου και επιθεώρησης όπως η επιθεώρηση δημόσιας διοίκησης κ.α. προκειμένου να δρουν υπό ένα κοινό πλάνο στοχοθεσιών. 

118: που καταργεί μια σειρά διατάξεων που θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση με τις προωθούμενες ρυθμίσεις έλαβε 175 «ναι» και 105 «όχι»

Τα άρθρα που πήραν 175 ψήφους υποστηρίχθηκαν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ ενώ όσα πήραν 154 «ναι» μόνο από τη ΝΔ. Συνολικά ψήφισαν 280 βουλευτές.