Νέες σκέψεις για το αφορολόγητο και νέοι συντελεστές για τη φορολόγηση - Free Sunday
Νέες σκέψεις για το αφορολόγητο και νέοι συντελεστές για τη φορολόγηση

Νέες σκέψεις για το αφορολόγητο και νέοι συντελεστές για τη φορολόγηση

Μικρές διαφοροποιήσεις για το αφορολόγητο δείχνει να φέρνει η ανησυχία που προκαλεί η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα, η αποκάλυψη κρυφών ελλειμμάτων στον ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ και οι δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ που επιδικάζουν αναδρομικά δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνταξιούχους.

Ετσι σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο για το νέο αφορολόγητο:

  • Άγαμοι: δεν μειώνεται και παραμένει στα 8.636 ευρώ.
  • Μισθωτός με 1 παιδί: αφορολόγητο 9.000 ευρώ (από 8.864€) αντί 9.636 ευρώ που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης
  • Μισθωτός με 2 παιδιά: αφορολόγητο 10.000 ευρώ (από 9.090 ευρώ σήμερα) αντί για 10.636 ευρώ του σχεδιασμού
  • Μισθωτός με 3 παιδιά: αφορολόγητο 11.000 ευρώ (από 9.545€) αντί 11.636 ευρώ.
  • Μισθωτός με 4 παιδιά και άνω: αφορολόγητο 12.000 ευρώ (από 9.545€) αντί 12.636 ευρώ.

Οι νέοι συντελεστές φορολόγησης

  • 9% αντί 22% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ
  • 22% (δεν αλλάζει) για εισοδήματα 10.001 -20.000 ευρώ
  • 28% αντί 29% για 20.001-30.000 ευρώ
  • 36% αντί 37% για 30.001 – 40.000 ευρώ
  • 44% αντί 45% για 40.001 και άνω.