Νέες ρυθμίσεις για την ελαστική απασχόληση στη βουλή - Free Sunday
Νέες ρυθμίσεις για την ελαστική απασχόληση στη βουλή

Νέες ρυθμίσεις για την ελαστική απασχόληση στη βουλή

Περιορισμός της μερικής απασχόλησης, καταβολή χαμηλότερων μισθών από το ύψος των κλαδικών, επαναφορά στο προσκήνιο των επιχειρησιακών συμβάσεων, θέσπιση βαθμών δυσκολίας στην επέκταση των κλαδικών συμβάσεων αλλά και στη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία προβλέπονται σε διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, το οποίος κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Η διάταξη που προστέθηκε εκτός των γνωστών διατάξεων αφορά στην επέκταση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας -η ισχύς της οποίας έληγε την 30η Ιουνίου 2019- μέχρι την σύναψη νέας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31-12-2019 κι ετσι διασώζονται το επίδομα γάμου 10% επί του μισθού, οι τριετίες και άλλα επιδόματα (π.χ. μητρότητας, σπουδών) που συνοδεύουν τη σύμβαση και των οποίων η καταβολή θα διακοπτόταν.

Με βάση τις ρυθμίσεις, πλέον θα θεωρείται «μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των 2 μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης», ενώ μέχρι τώρα γινόταν λόγος για «αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών».

Σε ότι αφορά στην αδήλωτη εργασία, καταργούνται τα ενδιάμεσα στάδια εκπτώσεων που θεσμοθετήθηκαν το 2018 για το πρόστιμο των 10.500 ευρώ και προβλέπεται έκπτωση από τα 10.500 στα 2.000 ευρώ, μόνο εάν ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο εντός 10ημέρου από την ημέρα του ελέγχου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (12 μήνες).

Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η έκδοση έξι υπουργικών αποφάσεων οι οποίες θα εξειδικεύσουν τα κριτήρια για τις εξαιρέσεις των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα από τους όρους των κλαδικών συμβάσεων προκειμένου να ορθοποδήσουν.Στο μίνι εργασιακό περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για την δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων των συνδικάτων, θέσπιση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας καθώς και ηλεκτρονικού μητρώου για τους συνδικαλιστές.

Τα μέτρα για τον περιορισμό της μερικής απασχόλησης προβλέπουν:

  • Κάθε ώρα επιπλέον του συμφωνημένου 4ώρου θα αμείβεται πλέον με προσαύξηση ωρομισθίου 12%.Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα χωρίς αυτό να λογίζεται υπερωρία. Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) θα aμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% .
  • Υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως στο πλαίσιο της 5ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Αντίθετα για τους εργαζόμενους με το σύστημα της 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 8 ωρών ημερησίως.
  • Η υπερωρία θα αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.
  • Στην εκ περιτροπής απασχόληση, ο εργαζόμενος απασχολείται από μία έως τέσσερεις ημέρες την εβδομάδα η λιγότερες ημέρες το μήνα η λιγότερους μήνες το χρόνο, αλλά με πλήρες 8ωρο. Έτσι, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πάνω από το 8ωρο ημερησίως θα πρέπει να αποζημιώνεται ως υπερωρία (προσαύξηση 40%).
  • Όσοι εργάζονται με μπλοκάκια και ασφαλίζονται με το καθεστώς του αρθ.39 παρ.9 όπως και όσοι ασφαλίζονται με εργόσημο καταχωρίζονται πλέον υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας