Διακοπή πτήσεων από Βρετανία και Τουρκία μέχρι 15 Απριλίου - Free Sunday
Διακοπή πτήσεων από Βρετανία και Τουρκία μέχρι 15 Απριλίου

Διακοπή πτήσεων από Βρετανία και Τουρκία μέχρι 15 Απριλίου

Στην απόφαση να διακοπούν από τα μεσάνυχτα όλες οι επιβατικές πτήσεις από την Βρετανία και την Τουρκία, προχώρησε η κυβέρνηση με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τις αμέσως επόμενες ώρες εκδίδεται η NOTAM που θα προβλέπει την απαγόρευση.Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του COVID 19 και θα ισχύσει κατ΄αρχήν έως τις 15 Απριλίου.

Στην ΚΥΑ αναφέρεται ως ώρα ισχύς του μέτρου η 6η πρωινή σήμερα αλλά για να τεθεί σε εφαρμογή απαιτείται η έκδοση NOTAM η οποία θα αναφέρει ότι το μέτρο εφαρμόζεται από σήμερα τα μεσάνυχτα.

Η λήψη του συγκεκριμένου μέτρου έγινε με εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ύστερα από την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων της εμφάνισης και της κατ’αναλογία προοδευτικής αύξησης, κατά τις τελευταίες μέρες, των κρουσμάτων στην Τουρκία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, το μέτρο αφορά στον «προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19».

Από την απαγόρευση εξαιρούνται:
α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,
β) η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
γ) η μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.

 

Στην ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι ο «προσωρινός περιορισμός εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο» δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών, που βρίσκονται στην Τουρκία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.