Κληρώνεται το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Παπαγγελόπουλο - Free Sunday
Κληρώνεται το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Παπαγγελόπουλο

Κληρώνεται το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Παπαγγελόπουλο

Τα πέντε μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου (Υπουργοδικείο) που προβλέπεται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, μετά την άσκηση δίωξης από την Ολομέλεια της Βουλής κατά πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου κληρώνει σήμερα το προεδρείο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι, δεν προήχθησαν σε ανώτερο δικαστικό βαθμό μετά την 16η Σεπτεμβρίου 2019 που συνεστήθη η Προκαταρκριτική Επιτροπή της βουλής για τον κ. Παπαγγελόπουλο, ως προς την εμπλοκή του στην σκευωρία της Novartis.

Ήδη, τόσο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και από τον Άρειο Πάγο έχουν διαβιβαστεί κατάλογοι με τα ονόματα δικαστικών λειτουργών που εκ του νόμου έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας διαβίβασε στην Βουλή κατάλογο με 46 ονόματα δικαστών, εκ των οποίων οι 5 είναι αντιπρόεδροι και οι 41 σύμβουλοι Επικρατείας.

Ο Άρειος Πάγος διαβίβασε στην Βουλή κατάλογο με 45 ονόματα δικαστών, εκ των οποίων οι 2 είναι αντιπρόεδροι και οι 43 αρεοπαγίτες

Η νομική υπηρεσία της Βουλής θα κάνει την τελική επιλογή των ονομάτων των δικαστών που θα μπουν στην κληρωτίδα, αφού προηγουμένως διαγράψει τα ονόματα όσων έχουν κώλυμα, όπως είναι μόνιμη απασχόληση σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες (Εθνική Σχολή Δικαστών Λειτουργών, κ.λπ.).

Εάν στους καταλόγους που έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή από τα δύο Ανώτατα Δικαστήρια συμπεριλαμβάνονται έγγαμα ζευγάρια δικαστών, τότε σε περίπτωση που κληρωθεί ο ένας από τους δύο, αυτοδικαίως ο δεύτερος εξαιρείται.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου.

Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου που θα συσταθεί εν συνεχεία.

Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του -που είναι μέλος του Αρείου Πάγου- ως ειδικός ανακριτής στον οποίο διαβιβάζεται αμελλητί η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, καθώς και όσες δικογραφίες έχουν σχηματιστεί κατά των συμμετόχων.

Αμέσως, μετά ο ειδικός ανακριτής θα καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (κατηγορούμενους, συμμέτοχους, κ.λπ.) ενώ έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τη δίωξη και κατά των συμμετόχων σε βάρος των οποίων δεν έχει ασκήσει δίωξη η Βουλή.Όταν περατωθεί η ανάκριση η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, να ζητήσει την συμπλήρωση της ανάκρισης. Η προδικασία λήγει με την έκδοση αμετάκλητου βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο.

Το βούλευμα αυτό δεν επιδέχεται άλλο ένδικο μέσο (αναίρεση ή έφεση).