Ο Κουφοντίνας διχάζει την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - Free Sunday
Ο Κουφοντίνας διχάζει την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Ο Κουφοντίνας διχάζει την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Την θέση ότι το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επιχειρεί συστηματικά να δημιουργήσει ένα προφίλ για την Ελληνική Δικαιοσύνη με «αντιεξουσιαστικά χαρακτηριστικά», εκφράζουν σε κοινή δήλωση τους, μέλη του ΔΣ, μετά από την ανακοίνωση της ΕΔΕ για την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Τα 7 μέλη του Δ.Σ. σημειώνουν ότι η προσπάθεια αυτή δεν εκφράζει το σύνολο των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και ζητούν οι δημόσιες παρεμβάσεις της Ένωσης «να είναι αντικειμενικές και απρόσωπες, χωρίς επιλεκτικές ευαισθησίες, όπως επιτάσσει η θεμελιώδης αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατουμένων».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Οι συστηματικές προσπάθειες του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να δημιουργήσουν το προφίλ μιας Ελληνικής Δικαιοσύνης με αντιεξουσιαστικά χαρακτηριστικά σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν το σύνολο των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών της χώρας, συγχρόνως, δε, συνιστούν πολιτειακά οξύμωρο σχήμα.

Η Εξουσία ασκείται όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.

Η σωφρονιστική πολιτική στη χώρα μας αποτελεί διαχρονικά ένα ακανθώδες ζήτημα και οι δημόσιες παρεμβάσεις της ΕνΔΕ οφείλουν να είναι αντικειμενικές και απρόσωπες, χωρίς επιλεκτικές ευαισθησίες, όπως επιτάσσει η θεμελιώδης αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατουμένων.

Οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς, με ανθρωπισμό και επιείκεια, συμβάλουν καθημερινά στην εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης, υπό όρους ισότητας και διαφύλαξης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

  • Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης
  • Κώστας Βουλγαρίδης, Εφέτης
  • Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών
  • Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης
  • Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης
  • Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης
  • Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης


Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είχε καλέσει την Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της ως προς το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα που βρίσκεται σε πολυήμερη απεργία πείνας , υποστηρίζοντας ότι «η δικαιοσύνη είναι έννοια σύμφυτη με την επιείκεια» και καλεί την Πολιτεία να αλλάξει στάση καθώς επισημαίνει ότι κινδυνεύει η ζωή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Δικαιοσύνη είναι έννοια σύμφυτη με την επιείκεια και τον ουμανισμό.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της στο ζήτημα της μεταχείρισης του κρατουμένου Δ. Κουφοντίνα, του οποίου η ζωή κινδυνεύει άμεσα μετά από πολυήμερη απεργία πείνας και δίψας και να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας του.

Τα εγκλήματα που διέπραξε καταδικάστηκαν τόσο από τα Ελληνικά Δικαστήρια όσο και από την συλλογική συνείδηση.

Η Δημοκρατία έχει σταθερά θεμέλια και ισχυρούς θεσμούς που της επιτρέπουν να συνδυάζει την απαίτηση συμμόρφωσης στους νόμους με την τήρηση των αρχών του ανθρωπισμού.