Απειλή στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ από την αύξηση χρήσης άνθρακα από Κίνα και Ινδία - Free Sunday
Απειλή στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ από την αύξηση χρήσης άνθρακα από Κίνα και Ινδία

Απειλή στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ από την αύξηση χρήσης άνθρακα από Κίνα και Ινδία

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος με θέμα τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας που τίθεται σε κίνδυνο από τους περιορισμούς στην ΕΕ και την αύξηση της χρήσης άνθρακα από την Κίνα και την Ινδία.

 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτική γρήγορης απομάκρυνσης από την παραγωγή ενέργειας με καύσιμο τον άνθρακα, στο πλαίσιο της μείωσης των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου και της αποτροπής της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η πολιτική της πράσινης μετάβασης αποδεικνύεται εξαιρετικά δαπανηρή για κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία η οποία μπήκε σε φάση δυναμικής ανάκαμψης ύστερα από μια δεκαετία κρίσης και δυσκολιών, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με εξαιρετικά ακριβά δικαιώματα αερίων ρύπων, φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

 

 

 

Οι 27 εφαρμόζουν μια αυστηρή και δαπανηρή, όπως αποδεικνύεται, πολιτική. Αντί όμως να υπάρξει μείωση των αερίων ρύπων σε παγκόσμιο επίπεδο καταλήγουμε να διευκολύνουμε τους ανταγωνιστές μας ενώ αυξάνονται, παγκοσμίως, η παραγωγή και η κατανάλωση άνθρακα και των αερίων ρύπων.

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για λιγότερο από το 10% των παγκόσμιων ρύπων και η Κίνα, η οποία σαν χώρα έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στη ρύπανση στηρίζει το 70% της παραγωγής ενέργειας στον άνθρακα.

 

 

 

Τι μέτρα θα πάρει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την αντιφατική κατάσταση που δημιουργούν οι περιορισμοί σε επίπεδο ΕΕ με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου του άνθρακα σε άλλες μεγάλες οικονομίες. Στόχος μας πρέπει να είναι η πράσινη μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο όχι η εξασθένιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μας σε όφελος εκείνων που ρυπαίνουν περισσότερο