Αλλαγές στη φορολοταρία του Υπ. Οικονομικών από τον Φεβρουάριο - Free Sunday
Αλλαγές στη φορολοταρία του Υπ. Οικονομικών από τον Φεβρουάριο

Αλλαγές στη φορολοταρία του Υπ. Οικονομικών από τον Φεβρουάριο

Σε 556. θα ανερχονται από τον Φεβρουάριο οι τυχεροί λαχνοί της φορολοταρίας του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στις ηλεκτρονικές πληρωμές του Ιανουαρίου

Απο την κλήρωση θα προκύπτουν:

  • 1 που κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ
  • 5 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ,
  • 50 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ,
  • 500 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.


Οι τυχεροί ως σήμερα ήταν 1.000, ενώ το συνολικό ποσό προς κλήρωση μηνιαίως ήταν 1 εκατ. Ευρώ αλλά μειώνονται σχεδόν κατά το ήμισυ, ενώ και τα ποσά προς διανομή συνολικά φτάνουν στις 900 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή 100 χιλιάδες ευρώ λιγότερα και η διαφορά πάει στη mega Χριστουγεννιάτικη κλήρωση στην οποία θα αναδεικνύονται:

  • Δώδεκα τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ έκαστος, δηλαδή συνολικά 1.200.000 ευρώ
  • τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθλα των 1.000 ευρώ, που το πλήθος τους προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.


Το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη, ορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα. Με δεδομένο ότι για κάθε 1 ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, υπολογίζεται 1 λαχνός, αυτό σημαίνει ότι το μηνιαίο «ταβάνι» συμμετοχής είναι οι 10.000 λαχνοί ανά άτομο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικά bonus συμμετοχών: Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, αλλά χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.


Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων. 

Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν 1 λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προηγούμενες προσαυξήσεις.

Όσοι κερδίζουν έπαθλο/α αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε μηνιαία/-ες κλήρωση/ κληρώσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, εξαιρούνται της καταβολής επάθλου στις υπολειπόμενες, για το ίδιο ημερολογιακό έτος, μηνιαίες κληρώσεις.

Επιπλέον, όσοι κερδίζουν έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, εξαιρούνται της συμμετοχής στην ετήσια κλήρωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.