Η ΕΕ παρακολουθεί τα δημόσια ΜΜΕ στην Ελλάδα απαντά η Γιουροβα σε Κύρτσο - Free Sunday
Η ΕΕ παρακολουθεί τα δημόσια ΜΜΕ στην Ελλάδα απαντά η Γιουροβα σε Κύρτσο

Η ΕΕ παρακολουθεί τα δημόσια ΜΜΕ στην Ελλάδα απαντά η Γιουροβα σε Κύρτσο

«Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις όσον αφορά την ελευθερία και την πολυφωνία των Μέσων Ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας», απάντησε η  αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα, υπεύθυνη για θέματα Αξιών και Διαφάνειας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του Renew Europe, Γ. Κύρτσου, αναφορικά με τον αποκλεισμό του από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης από την κυβέρνηση 

«Η Επιτροπή επεξεργάζεται μια νέα πρωτοβουλία, την «ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία της ενημέρωσης», προκειμένου να συμπληρώσει την υφιστάμενη νομοθετική εργαλειοθήκη για την προώθηση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης (..). Οι διασφαλίσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμάτων που διερευνώνται στο πλαίσιο αυτό».

«Η επικείμενη έκθεση της Επιτροπής 2022 για το κράτος δικαίου θα καλύπτει επίσης της εξελίξεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία της διακυβέρνησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Η έκθεση, για πρώτη φορά, θα περιλαμβάνει επίσης ειδικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη».

Διαμαρτυρία για αποκλεισμό

Η αντιπρόεδρος Γιούροβα απαντά σε γραπτή ερώτηση (αρ. 138 του κανονισμού) του Έλληνα ευρωβουλευτή Γ. Κύρτσου με την οποία διαμαρτυρόταν για τον αποκλεισμό του από την κρατική τηλεόραση.

Η ερώτηση του κ. Κύρτσου κατέληγε ως εξής: «Επειδή η μέθοδος που ακολουθείται από την κρατική τηλεόραση στην Ελλάδα, της οποίας προεδρεύει ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπεύθυνος Τύπου του γραφείου Μητσοτάκη, κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, κινείται εκτός πλαισίου ευρωπαϊκού κράτους δικαίου, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς προτίθεται να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην πληροφόρηση και προβολή σε σχέση με τα κρατικά κανάλια τα οποία λαμβάνουν υποχρεωτική χρηματοδότηση από όλους τους Έλληνες πολίτες και χρησιμοποιούν οικονομικές διευκολύνσεις από την ΕΕ;»

* Παρατίθεται το πλήρες κείμενο των επιστολών του ευρωβουλευτή κ. Κύρτσου και της απάντησης της αντιπροέδρου της Επιτροπής κας Γιούροβα.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001441/2022/rev.1

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Γεώργιος Κύρτσος (PPE)

Θέμα:    Αποκλεισμός του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Κύρτσου από κρατικά τηλεοπτικά κανάλια στην Ελλάδα

Σας ενημερώνω ότι έχω αποκλειστεί, προφανώς με κυβερνητική εντολή, από τα πανελλαδικής εμβέλειας κρατικά τηλεοπτικά κανάλια. 

Ο αποκλεισμός μου ξεκίνησε σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν άρχισα να ασκώ κριτική στα λάθη και τις παραλείψεις της κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο αποκλεισμός αυτός έγινε απόλυτος, παρά την ήπια επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλα στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κρατικής τηλεόρασης κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, όταν διεύρυνα την κριτική μου προς την κυβερνητική πολιτική.

Ο αποκλεισμός μου συνδυάστηκε με ειρωνικά ή μειωτικά σχόλια, ενώ η διαγραφή μου από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε από τα κρατικά κανάλια στα μέτρα της κυβέρνησης και χωρίς να κληθώ να παρουσιάσω την άποψή μου.

Ο Επίτροπος Didier Reynders, κατά τη συζήτηση που είχαμε στη Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Kοινοβουλίου, είχε επισημάνει σοβαρές ελλείψεις σε ζητήματα κράτους δικαίου.

Επειδή η μέθοδος που ακολουθείται από την κρατική τηλεόραση στην Ελλάδα, της οποίας προεδρεύει ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπεύθυνος Τύπου του γραφείου του κ. Μητσοτάκη, κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, κινείται εκτός πλαισίου ευρωπαϊκού κράτους δικαίου, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς προτίθεται να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην πληροφόρηση και προβολή σε σχέση με τα κρατικά κανάλια, τα οποία λαμβάνουν υποχρεωτική χρηματοδότηση από όλους τους Έλληνες πολίτες και χρησιμοποιούν οικονομικές διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

 

EL

E-001441/2022

Απάντηση της αντιπροέδρου κ. Jourová

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(21.6.2022)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης ως βασικού δημοκρατικού παράγοντα, ο οποίος εκπροσωπεί την κοινωνία στο σύνολό της σε όλη την πολυμορφία της. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις όσον αφορά την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Παρότι η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων τονίζει τη σημασία της ανεξαρτησίας των συντακτικών αποφάσεων των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης) με σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερης και πιο ποικιλόμορφης πληροφόρησης στα άτομα και στην κοινωνία, δεν ρυθμίζει τη διακυβέρνηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης ούτε απαιτεί ισορροπημένη ενημέρωση ή εκπροσώπηση.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται μια νέα πρωτοβουλία, την «ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης», προκειμένου να συμπληρώσει την υφιστάμενη νομοθετική εργαλειοθήκη για την προώθηση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας όσον αφορά δράσεις που επηρεάζουν την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Οι διασφαλίσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμάτων που διερευνώνται στο πλαίσιο αυτό.

Η επικείμενη έκθεση της Επιτροπής του 2022 για το κράτος δικαίου θα καλύπτει επίσης τις εξελίξεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία της διακυβέρνησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Η έκθεση, για πρώτη φορά, θα περιλαμβάνει επίσης ειδικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη.