Η κυβέρνηση προσφέρει τα πανεπιστήμια για «άσυλο» - Free Sunday
Η κυβέρνηση προσφέρει τα πανεπιστήμια για «άσυλο»

Η κυβέρνηση προσφέρει τα πανεπιστήμια για «άσυλο»

Σοβαρή οπισθοδρόμηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστημίων σηματοδοτεί το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, που αναμένεται να δημοσιοποιήσει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, καθώς επανέρχονται σε ισχύ ρυθμίσεις από το 1982. 
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας επαναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, την προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου και την εκπροσώπηση των φοιτητικών παρατάξεων σε όλα τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενώ καταργεί τα Συμβούλια Ιδρύματος, αντικαθιστώντας τα με περιφερειακά. 
Ειδικότερα για το άσυλο, αρμόδιο για την κλήση δημόσιας δύναμης στα ΑΕΙ θα είναι το πρυτανικό συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος των φοιτητών. 

Επιπλέον ο υπουργός Παιδείας θα μπορεί να καταργεί ΑΕΙ για επιστημονικούς λόγους.

Το ν/σ περιλαμβάνει συνολικά 70 άρθρα. Ενδεικτικά, μεταξύ αυτών ορίζονται:

 • Για το πανεπιστημιακό άσυλο «επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα».
 • Καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρύματος και θεσμοθετούνται τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας με συμμετοχή εκπροσώπων της περιφέρειας, υπουργείων κ.ά.
 • Ο υπουργός μπορεί να συγχωνεύει και να καταργεί ΑΕΙ όταν «η λειτουργία μεμονωμένων ΑΕΙ δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία».
 • Δημιουργείται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ιδρύματος καθώς και επιτροπή δεοντολογίας.
 • Στη Σύγκλητο, ορίζονται έως τέσσερις εκπρόσωποι των φοιτητών, τρεις των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται μετά από απόφαση των νομίμως εκλεγμένων μελών όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των Φοιτητικών Συλλόγων.
 • Το πρυτανικό συμβούλιο αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, και τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων.
 • Με απόφαση του υπουργού Παιδείας είναι δυνατό να ιδρύεται σε κάθε ΑΕΙ Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.
 • Στα μεταπτυχιακά επιτρέπεται η ύπαρξη τελών φοίτησης, το ύψος των οποίων πρέπει να αιτιολογείται. Απαλλάσσονται των τελών οι φοιτητές, εφόσον το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνει αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.
 • Η αμοιβή των καθηγητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθού τους και εφόσον διδάσκουν σε ένα μεταπτυχιακό αμισθί.
 • Τα πτυχία πενταετών σπουδών μετατρέπονται σε master.
 • Με απόφαση του υπ. Παιδείας, μπορεί να οργανώνονται στα ΑΕΙ διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.