Μιχάλης Γαλανάκης - Free Sunday

Μιχάλης Γαλανάκης

Μιχάλης Γαλανάκης

O Μιχάλης Γαλανάκης είναι ψυχολόγος, ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας (ΕΕΘΕΨΥ), συγγραφέας του best seller «Ευτυχία Τώρα» (εκδόσεις Κριτική). galanakismichael@hotmail.com

Ευτυχία για αρχάριους εν μέσω πανδημίας

Μετά από περίπου έναν αιώνα συστηματικής ενασχόλησης της επιστήμης της Ψυχολογίας με την παθολογία, το αρνητικό, τη νόσο, τη διαταραχή και την απόκλιση, η κοινωνία απαίτησε από τους ψυχολόγους να…