«Η Ελλάδα εκπέμπει ηχηρό μήνυμα ως χώρα ασφαλής, με σταθερότητα και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον» - Free Sunday
«Η Ελλάδα εκπέμπει ηχηρό μήνυμα ως χώρα ασφαλής, με σταθερότητα και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον»

«Η Ελλάδα εκπέμπει ηχηρό μήνυμα ως χώρα ασφαλής, με σταθερότητα και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον»

Τη διαβεβαίωση ότι, εφόσον χρειαστεί, θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη της απασχόλησης και των επιχειρήσεων δίνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, σε συνέντευξή του στην F.S.

Ο κ. Τσακίρης τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες και παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων της, διότι τα χρήματα αυτά πρέπει να φτάσουν στους επιχειρηματίες το συντομότερο δυνατόν.

Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει καταλυτικά στην υλοποίηση ενός μεγάλου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Έχετε πρόσφατα πει ότι πάνω από 90% των επιχειρήσεων θα πέσουν πάνω σε ένα πρόγραμμα-δράση υποστήριξης για τον κορονοϊό. Δείχνει αυτό το εύρος των μέτρων ή το βάθος της κρίσης;

Η υγειονομική και οικονομική κρίση της Covid-19 που ενέσκηψε παγκοσμίως στις αρχές του έτους είναι συμμετρική σε όλες τις διαστάσεις και τόσο το βάθος όσο και η έκτασή της δεν πρέπει να υποτιμηθούν ούτε στο ελάχιστο.

Η κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα της εμφάνισης της πανδημίας και στη χώρα μας, δημιούργησε ένα μεγάλο δίχτυ προστασίας με στοχευμένα και αλληλοσυμπληρούμενα μέτρα, αφενός για να κρατήσει τις επιχειρήσεις ζωντανές και αφετέρου για να συμβάλει στην ταχεία επανεκκίνησή τους.

Η πρόνοια, σαφώς, για την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων και την προστασία του κόσμου της εργασίας, ως δύο απαράβατες προτεραιότητες, δεν εξαντλείται προφανώς στις υπάρχουσες δράσεις, αλλά θα είναι συνεχής και ουσιαστική και όπου και εφόσον χρειαστεί θα υπάρχουν πρόσθετες παρεμβάσεις.

Συμμερίζεστε την άποψη κάποιων αναλυτών ότι η ανακοίνωση των πρόσφατων μέτρων από τον πρωθυπουργό σημαίνει ότι η επαναφορά της αγοράς στην κανονικότητα μετά την πανδημία αντιμετωπίζει προβλήματα;

Όπως σας προανέφερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια κρίση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναζήσει μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις, και δη οι μικρομεσαίες, μόλις εξήλθαν από μια πολυετή βαθιά κρίση και βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες με μια καινούργια, που διακρίνεται από υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα εξωτερικό σοκ, που επηρεάζει όλο τον πλανήτη, και όχι για κάτι ενδογενές, το οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πιο συντεταγμένα.

Προβλήματα σαφώς και υπάρχουν, αλλά είμαστε μέσα στην αγορά και παρεμβαίνουμε, στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αμβλύνουμε τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει αυτή η πανδημική κρίση.

Το πρώτο κύμα της πανδημίας μάς δίδαξε ότι ο συνδυασμός μιας ορθά μελετημένης κυβερνητικής στρατηγικής –σε συνεργασία με τους ειδικούς– με τη σύμπραξη των πολιτών και των φορέων στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής αποτελεί τη συνταγή της επιτυχίας. Και με αυτή τη σύνδεση επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα.

Παράλληλα, όμως, με τη διαχείριση της κρίσης, η κυβέρνηση έχει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας σε πιο ανοιχτή, εξωστρεφή και ανταγωνιστική, «πράσινη» και ψηφιακή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο πρωθυπουργός πρόσφατα, η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να αλλάξει και μπορεί να τρέξει με μεγάλη ταχύτητα προς το μέλλον.

Στην αγορά, όμως, ακούγονται παράπονα για τον τρόπο αντιμετώπισης των προγραμμάτων από τις τράπεζες...

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν δεσμευτεί έναντι του πρωθυπουργού για παροχή ρευστότητας της τάξεως των 15-16 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι κοινοτικοί πόροι, ύψους μέχρι σήμερα περίπου 5 δισ. ευρώ, τους οποίους έχουμε δεσμεύσει και για τα χρηματοδοτικά προϊόντα, με την τραπεζική μόχλευση που είναι ιδιαιτέρως σημαντική, μεταφράζονται σε τουλάχιστον 12 δισ. ευρώ στην αγορά.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες και παρακολουθούμε στενά την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων μας, διότι τα χρήματα αυτά πρέπει να φτάσουν στους επιχειρηματίες το συντομότερο δυνατόν. Αυτός είναι ο στόχος και δεν έχουμε σκοπό να αποκλίνουμε από αυτόν.

Έχετε ανακοινώσει μετακινήσεις πόρων από το ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΣΠΑ είχε χαμηλή απορροφητικότητα και έμεναν πόροι στο ψυγείο;

Η διαχείριση των αδιάθετων κοινοτικών πόρων, στην τρέχουσα έκτακτη συγκυρία, συντελέστηκε με γνώμονα την προτεραιοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας και προσηλωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε.

Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω εδώ ότι, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις της χρονικής αυτής περιόδου, δεν λοξοδρομήσαμε καθόλου στα τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ, η λειτουργία των οποίων συνέχισε απρόσκοπτα.

Αναφορικά, μάλιστα, με την απορρόφηση στην οποία αναφέρεστε, όταν παραλάβαμε το τρέχον ΕΣΠΑ ήταν περίπου στο 25%-26% και σήμερα έχει ανέλθει στο 38%, το οποίο σημαίνει 2,2 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Σημειώστε, βέβαια, ότι σε αυτό το ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται οι έκτακτες δράσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων –επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, επιδότηση επιτοκίου υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων, πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας– που συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους του ΕΣΠΑ.

Στόχος μας είναι αυτό το ποσό να διπλασιαστεί στα τέλη του έτους, ενώ βρισκόμαστε και προ των πυλών για την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, που θα χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον, με ακόμη λιγότερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Πρόσφατα ξεκίνησε η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό. Υπάρχουν επενδύσεις που καθυστέρησαν λόγω κορονοϊού και θα επανακάμψουν;

Μετά από περίπου 19 χρόνια που έστεκε αναξιοποίητο το ακίνητο του πρώην αεροδρομίου, την περασμένη εβδομάδα τοποθετήθηκαν τα θεμέλια για την εμβληματική αυτή επένδυση, ύψους 8 δισ. ευρώ, που αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας στην πλήρη ανάπτυξή της και να προσελκύσει 1 εκατομμύριο νέους τουρίστες.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα από ξένους επενδυτές παραμένει πολύ ισχυρό, παρά την υγειονομική κρίση, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και της υγείας, των υποδομών και του τουρισμού.

Το μήνυμα, πλέον, που εκπέμπει η Ελλάδα, ως μία χώρα ασφαλής, με πολιτική σταθερότητα και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, είναι πολύ ηχηρό και με πολλούς παραλήπτες στη διάδοσή του.

Τι βελτιώσεις έφερε στις επενδύσεις η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα;

Η πανδημία της Covid-19 επέσπευσε την αναγκαιότητα για ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, ενώ ταυτόχρονα απέδειξε περίτρανα πως και τη δυνατότητα έχουμε, και τη βούληση, και τους ανθρώπους, και το σχέδιο για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο υπουργός κ. Πιερρακάκης έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, καλύπτοντας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα σημαντικά μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους προς τον επαρκή ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Κι αν δεν έρθει;

Σε λίγες μέρες από σήμερα, και πιο συγκεκριμένα στην επικείμενη κρίσιμη σύνοδο κορυφής, έχουμε τη μεγάλη πρόκληση της διαπραγμάτευσης για το νέο πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο, εφόσον συμφωνηθεί –και πρέπει να συμφωνηθεί–, θα συμβάλει καταλυτικά στην υλοποίηση ενός μεγάλου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ας κρατήσουμε, λοιπόν, μια στάση αναμονής, αλλά με αίσθηση αισιοδοξίας.