Ελλάδα 4.0! - Free Sunday
Ελλάδα 4.0!

Ελλάδα 4.0!

 

Η δεύτερη εικοσαετία του 21ου αιώνα συμπίπτει με την αυγή της νέας 4ης Βιομηχανικής Εποχής που χαρακτηρίζεται από τη μετεξέλιξη της τεχνογνωσίας σε βασική παραγωγική δύναμη και απαιτεί συνέργειες ανάμεσα στους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας και τους άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Κομβικό ρόλο σε αυτές τις συνέργειες αποκτούν οι τεχνολογίες των ασύρματα διασυνδεδεμένων συσκευών, του υπολογιστικού νέφους, της διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών και της κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες, οι σημαντικότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες της επόμενης δεκαετίας βρίσκονται στη διασύνδεση αυτών των τεχνολογικών τομέων με τους πιο «παραδοσιακούς» παραγωγικούς κλάδους της τοπικής και παγκόσμιας οικονομίας.

Κομβικό ρόλο γι’ αυτή τη διασύνδεση θα παίξει η μεταφορά τεχνογνωσίας και η επιμόρφωση των στελεχών αυτών των κλάδων στις τεχνολογικές και επιχειρηματικές παραμέτρους της αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από τη διάχυση εμπειρίας και την έμπρακτη εφαρμογή.

Πολλές χώρες, μεγάλες και μικρές, στηρίζουν το αναπτυξιακό τους σχέδιο σε αυτή την προοπτική, που της δίνουν το όνομα Industry 4.0.

Μπορεί και η Ελλάδα να γίνει κομμάτι αυτής της εικόνας;

ΝΑΙ! Η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε συγκεκριμένους τομείς, με επιχειρήσεις που ήδη διακρίνονται παγκοσμίως στους κλάδους εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, βιο-ιατρικής τεχνολογίας, μικρο-ηλεκτρονικής, αεροδιαστημικής τεχνολογίας. Παράλληλα, διαπιστώνεται ανάγκη –αλλά και δυνατότητα– μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους τεχνολογικά εξελιγμένους κλάδους στους στρατηγικούς για την ανάπτυξη, όπως η Αγροδιατροφή και η Βιομηχανία Τροφίμων, η Ενέργεια, η Ναυτιλία και γενικότερα οι Μεταφορές, οι Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, το Περιβάλλον, ο Τουρισμός, οι Κατασκευές, η Υγεία, αλλά και σε τομείς όπου η Ελλάδα διακρίνεται για ιστορικούς και γεωμορφολογικούς λόγους, όπως ειδικών μορφών τουρισμού, αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεσογειακής διατροφής, βιολογικών προϊόντων κ.ά.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των κλάδων είναι η ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνογνωσία, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνουν οι μελέτες διεθνών οργανισμών, οι επιδόσεις των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών εξαγωγικών χωρών, καθώς και η διεθνώς παρατηρούμενη στροφή τόσο νέων όσο και παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας προηγμένων βιομηχανικών χωρών σε τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων ή δραστηριοτήτων εντάσεων γνώσης.

Απαιτείται όμως σχέδιο και συντονισμός των δια-κλαδικών δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας, αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και εφαρμογή τεχνολογικά εξελιγμένων παραγωγικών μεθόδων στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της χώρας.

Φαίνεται δύσκολο, αλλά είναι εφικτό, χάρη σε αυτή τη νέα γενιά επιστημόνων, τεχνικών και επιχειρηματιών που το θέλουν. Με αυτούς η χώρα μας μπορεί να δημιουργήσει τον Τουρισμό 4.0, τη Ναυτιλία 4.0, την Ενέργεια 4.0 και τελικά μια νέα Ελλάδα 4.0, που θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις ανάγκες των πολιτών της σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή.

*Ο Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης είναι διευθυντής στον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος.