Νέες τεχνικές στην αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης - Free Sunday
Νέες τεχνικές στην αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης

Νέες τεχνικές στην αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης

Του Γιώργου Βασταρδή, ορθοπαιδικού χειρουργού σπονδυλικής στήλης, διευθυντή της Κλινικής Ενδοσκοπικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (MISS) στο ΙΑΣΩ General

Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σπονδυλική στήλη αποτελούν μεγάλο βραχνά για τον γενικό πληθυσμό. Παραδοσιακά, η χειρουργική αντιμετώπισή τους περιλάμβανε μείζονες (ακρωτηριαστικές) χειρουργικές τεχνικές, χωρίς εφαρμογή αυστηρών επιστημονικών ενδείξεων, που συχνά οδηγούσαν σε ένα αρνητικό για τον ασθενή αποτέλεσμα.

Σήμερα, η ελάχιστα επεμβατική και ενδοσκοπική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (αυχενικής, θωρακικής, οσφυϊκής και ιεροκοκκυγικής μοίρας) με σύγχρονες, προηγμένες τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές, οι περισσότερες διαδερμικές, πραγματοποιούνται με μικρής έκτασης τομές δέρματος και τη χρήση μικροτεχνικών κάτω από μεγέθυνση. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η αιμορραγία και ελαχιστοποιείται η καταστροφή των παρακείμενων ιστών, επιτυγχάνοντας ένα άρτιο χειρουργικό αποτέλεσμα. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση και επούλωση είναι γρήγορη και ο πόνος μετά την επέμβαση συχνά μηδενικός. Οι ασθενείς μπορούν και εξέρχονται από το νοσοκομείο σε 24 ώρες το πολύ ή και την ίδια ημέρα, μόλις μερικές ώρες μετά την επέμβαση. Είναι άμεσα λειτουργικοί και μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι σημαντικότερες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνουν: φθορά και αφυδάτωση (εκφυλιστική νόσος) των μεσοσπονδύλιων δίσκων (Degenerative Disc Disease), τραυματική κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου, φλεγμονές των δίσκων και των σπονδύλων, όπως η σπονδυλοδισκίτιδα, στενώσεις του σπονδυλικού σωλήνα, κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, όγκους της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού, παραμορφώσεις, όπως η σκολίωση και η κύφωση, και κατάγματα της σπονδυλικής στήλης τα οποία οφείλονται σε τραυματισμό χαμηλής ενέργειας (μικρής βίας) ή αυτόματη καθίζηση των σπονδυλικών σωμάτων λόγω οστεοπόρωσης ή άλλων αιτίων. Επίσης, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε προηγούμενες αποτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι νέες τεχνικές στο μικροσκόπιο

Η ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης καθίσταται δυνατή χάρη στις εξής προηγμένες μεθόδους: την επισκληρίδιο, ενδοτρηματική έγχυση (Block), τον αποκλεισμό των οπίσθιων αρθρώσεων (facet joints) και τις εγχύσεις στο συμπαθητικό πλέγμα. Οι παραπάνω μέθοδοι αντιμετωπίζουν χρόνιο ή οξύ πόνο στη σπονδυλική στήλη και τα νωτιαία νεύρα με τοπικές εγχύσεις ουσιών υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση σε όλο το μήκος της σπονδυλικής στήλης και υπό τοπική αναισθησία. Επίσης, εφαρμόζεται η θερμική ή χημική εξάχνωση του πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου (δισκοπλαστική) σε περιπτώσεις παθολογίας αυτού. Στη φαρέτρα υπάρχει και η ενδοσκοπική θεραπεία που επιτυγχάνει: αφαίρεση της κήλης του δίσκου, καθώς και πλαστική του ινώδους δακτυλίου αυτού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ο μετεγχειρητικός πόνος και οι επιπλοκές. Επίσης, ριζοτομή, με την οποία αντιμετωπίζεται ο πόνος στη μέση (οσφυαλγία) που προέρχεται από αρθρίτιδα ή φλεγμονή των οπίσθιων αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης (facet joints) απονευρώνοντας με τη βοήθεια laser ή ειδικής διαθερμίας τους παράπλευρους νευρικούς κλάδους που ευθύνονται για την πρόκληση του πόνου. Γίνεται επίσης αποσυμπίεση με θυριδοποίηση ή ημιπεταλεκτομή της σπονδυλικής στήλης σε περιπτώσεις όπως η κεντρική στένωση της σπονδυλικής στήλης. Τέλος, έχουμε την τρηματοπλαστική, δηλαδή διάνοιξη-διεύρυνση του τρήματος και αποσυμπίεση των νευρικών δομών σε πλάγια-τρηματική στένωση. Σε περίπτωση που χρειάζεται πιο ευρεία αποσυμπίεση, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ειδικούς διαδερμικούς διαστολείς μέσω των οποίων γίνεται μικροεπεμβατικά η αποσυμπίεση, καθώς και η διαδερμική σπονδυλοδεσία, δηλαδή η τοποθέτηση βιδών και μεσοσπονδύλιων κλωβών για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ευρεία τομή.

Πώς αντιμετωπίζονται τα σπονδυλικά κατάγματα

Ένα άλλο κεφάλαιο των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης είναι τα κατάγματα τραυματικά ή αυτόματα των σπονδύλων. Η αντιμετώπιση των σταθερών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης τα οποία οφείλονται σε κάποιον τραυματισμό ή σε αυτόματο μηχανισμό λόγω καταπόνησης της σπονδυλικής στήλης και κάποιας συνοδού παθολογίας, όπως η οστεοπόρωση ή άλλες παθήσεις, γίνεται με τη μέθοδο της διαδερμικής κυφοπλαστικής. Η κυφοπλαστική είναι μία μέθοδος μέσω της οποίας επιτυγχάνεται εσωτερική ανάταξη και σταθεροποίηση των καταγμάτων διαδερμικά χωρίς να χρειαστεί μετάγγιση, ενώ ο ασθενής δύναται να ορθοστατήσει και να βαδίσει χωρίς υποστήριξη άμεσα μετεγχειρητικά. Ο ασθενής σε λιγότερο από 24 ώρες είναι σπίτι του με μηδενικό πόνο. Σε αντίθεση με τις έως τώρα ευμεγέθεις τομές για αντιμετώπιση παρόμοιας παθολογίας (καναλική και τρηματική στένωση, δισκοκήλη, κακώσεις), το ίδιο ή και ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα και με λιγότερες επιπλοκές επιτυγχάνεται με τις παραπάνω τεχνικές. Οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση και των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως η σκολίωση και η κύφωση ενηλίκων και παίδων, καθώς και για την αντιμετώπιση προηγουμένων αποτυχημένων χειρουργικών επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης. Πολλές από τις παραπάνω τεχνικές πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία. Έτσι, ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο συνήθως την ίδια ημέρα, δηλαδή μερικές ώρες μετά την επέμβαση, με οδηγίες για το σπίτι, επιστρέφοντας το συντομότερο στις συνήθεις δραστηριότητές του.