Εξαιρετικό «σκορ» και στη δύσκολη ψωρίαση νυχιών, παλάμης και πέλματος - Free Sunday
Εξαιρετικό «σκορ» και στη δύσκολη ψωρίαση νυχιών, παλάμης και πέλματος

Εξαιρετικό «σκορ» και στη δύσκολη ψωρίαση νυχιών, παλάμης και πέλματος

 

Νέα ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν λίγο πριν από την εκπνοή του 2017 εδραιώνουν τη θέση του πανίσχυρου βιολογικού παράγοντα σεκουκινουμάμπη στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Σύμφωνα με αυτά, η σεκουκινουμάμπη της Novartis επιδεικνύει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα στην ψωρίαση των ονύχων και στην ψωρίαση των παλαμών-πελμάτων για διάστημα έως και δυόμισι έτη. Αυτά τα δεδομένα είναι μοναδικά, καθώς είναι η πρώτη φορά που οποιοσδήποτε βιολογικός παράγοντας επιδεικνύει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην ψωρίαση των ονύχων και στην ψωρίαση των παλαμών-πελμάτων. Αυτά τα νέα δεδομένα από μια κλινική μελέτη παρουσιάστηκαν στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ψωρίαση «From Gene to Clinic» στο Λονδίνο. Η σεκουκινουμάμπη στοχεύει τη βασική κυτταροκίνη ιντερλευκίνη-17A (IL-17A), η οποία εμπλέκεται στην εμφάνιση και στην εξέλιξη της ψωρίασης, και είναι ο πρώτος και ο μόνος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας της IL-17A που επιδεικνύει διατηρούμενα ποσοστά κάθαρσης του δέρματος στα πέντε έτη ψωρίασης. Δρώντας για να στοχεύσει συγκεκριμένα και να αναστείλει την IL-17A, η σεκουκινουμάμπη μπορεί να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότερο τρόπο την υποκείμενη αιτία της νόσου. Μέχρι σήμερα οι θεραπείες για την ψωρίαση που στοχεύουν άλλα, λιγότερο άμεσα μονοπάτια δεν έχουν επιδείξει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα για διάστημα έως και δυόμισι έτη σε αυτές τις δύσκολες στην αντιμετώπιση εντοπίσεις ψωρίασης. Έως και 90% των ασθενών με ψωρίαση ενδέχεται να εμφανίσουν ψωρίαση των ονύχων ή παλαμοπελματιαία ψωρίαση, η οποία προσβάλλει τις παλάμες και τα πέλματα. Τόσο η ψωρίαση των ονύχων όσο και η παλαμοπελματιαία ψωρίαση έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, με επακόλουθη μειωμένη κινητικότητα, λειτουργική ανικανότητα και σωματική ενόχληση.

«Οι ασθενείς με ψωρίαση των ονύχων και παλαμοπελματιαία ψωρίαση χρειάζονται αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του σημαντικού αντίκτυπου που μπορούν να έχουν οι παθήσεις αυτές στην καθημερινή τους ζωή» δήλωσε ο Έρικ Χιούτζες, επικεφαλής της Μονάδας Ανάπτυξης του Τμήματος Ανοσολογίας και Δερματολογίας. «Ως αναστολέας της IL-17A, η σεκουκινουμάμπη παρέχει μια θεραπευτική επιλογή με ιδιαίτερη στόχευση, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όχι μόνο τις πλάκες που προκαλούνται από την ψωρίαση, όπως αποδεικνύεται από τα πενταετή δεδομένα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, αλλά και δύσκολες στην αντιμετώπιση εντοπίσεις και τις συνοδές εκδηλώσεις των αρθρώσεων» πρόσθεσε ο κ. Χιούτζες.