Επανάσταση στην εξωσωματική γονιμοποίηση - Free Sunday

Free Sunday skin left

Free Sunday skin left

Επανάσταση στην εξωσωματική γονιμοποίηση
Η τεχνική της μεταφοράς της μητρικής ατράκτου εφαρμόστηκε στην πρώτη Ελληνίδα και αναμένεται να δώσει λύση στις επανειλημμένες αποβολές που οφείλονται σε ελαττωματικό μιτοχονδριακό DNA των ωαρίων.

Επανάσταση στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Η τελευταία εξέλιξη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αφορά την πρώτη εγκυμοσύνη σε Ελληνίδα στην οποία εφαρμόστηκε η πρωτοποριακή μέθοδος της μεταφοράς της μητρικής ατράκτου. Όπως εξηγεί ο Dr. Nuno Costa-Borges, επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας Institute of Life, η τεχνική αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα γυναικών που πάσχουν από σπάνιες μιτοχονδριακές γενετικές παθήσεις ή έχουν επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης οι οποίες οφείλονται σε μιτοχονδριακές δυσλειτουργίες.

Με τη μέθοδο της μεταφοράς της μητρικής ατράκτου αποκαθίστανται οι λειτουργίες των ωαρίων, ενώ διατηρούνται τα γενετικά τους χαρακτηριστικά αναλλοίωτα. Η ανακοίνωση γι’ αυτή την ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην εξωσωματική γονιμοποίηση έγινε στο πλαίσιο του 2ου Επιστημονικού Συμποσίου που οργάνωσε στην Αθήνα η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life.