Το δικαστήριο… καθορίζει τις εφημερίες και τα χειρουργεία των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης - Free Sunday
Το δικαστήριο… καθορίζει τις εφημερίες και τα χειρουργεία των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης

Το δικαστήριο… καθορίζει τις εφημερίες και τα χειρουργεία των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης

Στον αέρα είναι το σύστημα των εφημεριών στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με απρόβλεπτες ακόμη συνέπειες για τους ασθενείς, καθώς την επόμενη Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, εκδικάζεται στο Διοικητικό Εφετείο η προσφυγή του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» εναντίον της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με την οποία δύο μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής που υπηρετούν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μετατίθενται στο ΑΧΕΠΑ.

Πρόκειται για μία απόφαση η οποία ελήφθη πριν από έναν χρόνο αλλά δεν εφαρμόστηκε, γιατί το νοσοκομείο κέρδισε δύο φορές αποφάσεις για την αναστολή της εφαρμογής της μέχρι την εκδίκαση, η οποία αναβλήθηκε δύο φορές, μία μετά από αίτηση του ίδιου του νοσοκομείου και μία λόγω αποχής των δικηγόρων.

Το νοσοκομείο στην αίτησή του υποστηρίζει ότι ενδεχόμενο εφαρμογής της απόφασης θα έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικά να καταργηθεί το αγγειοχειρουργικό τμήμα της Β΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής που λειτουργεί εκεί και να απειληθεί η συμμετοχή στις γενικές εφημερίες, διότι δεν θα έχει πλέον τη δομή για να μπορεί να ανταποκριθεί.

«Η απενεργοποίηση του αγγειοχειρουργικού τμήματος καθιστά αβέβαιη την ένταξή του στο πρόγραμμα εφημεριών» αναφέρεται στην αίτηση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «το νοσοκομείο συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημέρευσης της πόλης με τέσσερις εφημερίες μηνιαίως».

Το νοσοκομείο προσθέτει ότι, αν συμβεί αυτό, θα απαιτηθεί «η τροποποίηση του προγράμματος και ο καθορισμός των νοσοκομείων που θα επωμιστούν τις αντίστοιχες εφημερίες».

Όμως σε αυτά τα νοσοκομεία που «θα επωμιστούν τις εφημερίες» δεν συμπεριλαμβάνεται το ΑΧΕΠΑ, στο οποίο θα μετακινηθούν οι δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές, καθώς από τον Οκτώβριο του 2019 η αγγειοχειρουργική κλινική του έχει διακόψει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα των εφημεριών επειδή δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό, όπως είχε προειδοποιήσει η διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφό της στα τέλη Ιουλίου, στο οποίο καθιστά σαφές ότι η κλινική δεν μπορεί να εφημερεύσει.

Το απαραίτητο προσωπικό στο οποίο γίνεται αναφορά δεν είναι οι πανεπιστημιακοί γιατροί αλλά οι ειδικευόμενοι, θέσεις για τους οποίους δεν προβλέπονται στην κλινική του ΑΧΕΠΑ. Η πρόσληψη ειδικευομένων απαιτεί προκήρυξη θέσεων με ΦΕΚ, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν είναι μια σύντομη διαδικασία.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έγγραφο υπογεγραμμένο από τον διευθυντή της κλινικής του ΑΧΕΠΑ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι επικίνδυνο να εφημερεύσει χωρίς ειδικευόμενους.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι ειδικευόμενοι που δεν υπάρχουν στο ΑΧΕΠΑ υπάρχουν στο «Γ. Γεννηματάς», και μάλιστα δύο, οι οποίοι έχουν οργανικές θέσεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Και όχι μόνο αυτό αλλά η επισήμανση του ΑΧΕΠΑ για το πρόβλημα να ανταποκριθεί στις εφημερίες είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του τμήματος στο «Γεννηματάς» με δύο ακόμη ειδικευόμενους γιατρούς με απόσπαση.

Πρακτικά, δηλαδή, ενισχύθηκε το τμήμα το οποίο τελεί ουσιαστικά υπό κατάργηση, η οποία θα σημάνει ότι στο ένα νοσοκομείο θα υπάρχουν δάσκαλοι (καθηγητές της Αγγειοχειρουργικής) χωρίς μαθητές και στο άλλο νοσοκομείο μαθητές (ειδικευόμενοι) χωρίς δασκάλους.

 

Τα χειρουργεία και η ευθύνη

Το δεύτερο θέμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί είναι τα προγραμματισμένα χειρουργεία, τα οποία φτάνουν για τα πιο ήπια περιστατικά τους 4-5 μήνες και για τα δύο νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στη λίστα χειρουργείου του ΑΧΕΠΑ η αναμονή είναι διαστήματος 2-3 μηνών για βαρέα περιστατικά και περισσότερο από 6 μήνες για μεσαία ή μικρής βαρύτητας περιστατικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για τους ασθενείς με προγραμματισμένα χειρουργεία στο «Γ. Γεννηματάς», οι οποίοι θα υποχρεωθούν να αναζητήσουν άλλο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε επέμβαση.

Το τρίτο πρόβλημα, το οποίο επισημαίνουν με κοινή τους δήλωση όλοι οι πανεπιστημιακοί γιατροί του «Γ. Γεννηματάς», είναι ότι η κατάργηση του αγγειοχειρουργικού τμήματος απειλεί την εύρυθμη λειτουργία των άλλων τμημάτων, καθώς στις γενικές εφημερίες είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των τμημάτων.

Μάλιστα, ιατρικοί κύκλοι επικαλούνται πρόσφατη υπόθεση σε άλλο νοσοκομείο, όπου ορθοπεδικοί ανέταξαν μεν το πόδι τραυματισμένου ασθενούς, χωρίς όμως την παρουσία αγγειοχειρουργών, με αποτέλεσμα ο ασθενής να χάσει το πόδι του και οι γιατροί να καταδικαστούν γι’ αυτό.

Ουσιαστικά, δηλαδή, τίθεται εν αμφιβόλω η συμμετοχή του συνόλου του νοσοκομείου στις εφημερίες, καθώς η μετακίνηση των δύο πανεπιστημιακών θα σημάνει κατάργηση του τμήματος, διότι δεν είναι νομικά δυνατό να λειτουργεί κανένα τμήμα ή κλινική χωρίς τον υπεύθυνο ειδικό γιατρό σε οργανική θέση. Ιατρικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι ο ειδικός γιατρός δεν μπορεί να είναι της γενικής χειρουργικής, αλλά αγγειοχειρουργός.

Οι δυνατότητες σε δημόσια νοσοκομεία που απομένουν στους ασθενείς της Θεσσαλονίκης με απενεργοποιημένη την κλινική του «Γ. Γεννηματάς» και με λειτουργικά προβλήματα την κλινική του ΑΧΕΠΑ είναι μία κλινική του ΕΣΥ στο «Παπανικολάου» και δύο τμήματα στις πανεπιστημιακές χειρουργικές στο «Παπαγεωργίου» και στο Ιπποκράτειο.

Στο πρώτο υπάρχουν τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί και στο δεύτερο δύο, αλλά οι προτεραιότητες και οι αναμονές είναι στα ίδια επίπεδα με τα «Γεννηματάς» και ΑΧΕΠΑ.

Το θέμα προέκυψε όταν τον Απρίλιο του 2018 ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ, η οποία είχε σχεδιαστεί παλαιότερα αλλά η ίδρυσή της έγινε εφικτή χάρη στο ενδιαφέρον κυβερνητικών παραγόντων του ΣΥΡΙΖΑ το 2017, ζήτησε από την Ιατρική του ΑΠΘ την ενίσχυση της κλινικής με προσωπικό, καθώς ήταν ο μόνος πανεπιστημιακός γιατρός.

Η Ιατρική αποδέχτηκε την ανάγκη για ενίσχυση και επέλεξε ως λύση την πρόταση στην οποία με σχετική πλειοψηφία είχε καταλήξει ο χειρουργικός τομέας της Ιατρικής, δηλαδή τη μετακίνηση στο ΑΧΕΠΑ των δύο γιατρών του «Γεννηματάς», απορρίπτοντας τη μετακίνηση ενός από τους τρεις γιατρούς του «Παπαγεωργίου».

Αργότερα ο χειρουργικός τομέας άλλαξε άποψη, αλλά η Γενική Συνέλευση της Ιατρικής απέρριψε την πρόταση.

 

Οι λύσεις

Ως λύσεις μέχρι στιγμής έχουν προταθεί τα εξής:

  • • Να μετακινηθούν οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ, αλλά να πηγαίνουν στο «Γεννηματάς» δύο ημέρες την εβδομάδα. Απορρίπτεται από τους γιατρούς, διότι δεν λύνει το θέμα της ιατρικής ευθύνης που θα έχουν στη διαχείριση των περιστατικών στο «Γεννηματάς», με το οποίο δεν θα έχουν καμία υπηρεσιακή σχέση.
  • • Να μη μετακινηθούν οι γιατροί, αλλά να βοηθούν στο ΑΧΕΠΑ όποτε καλούνται και να αναλάβουν να αντικαθιστούν τον διευθυντή όταν λείπει. Είναι η πρόταση του χειρουργικού τομέα της Ιατρικής τον Οκτώβριο του 2019, η οποία δεν έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής.
  • • Να ενισχυθεί και να αναδειχθεί η αγγειοχειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ με ό,τι απαιτείται, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και όχι με επιβολή αποφάσεων. Υποστηρίζεται από παλαιούς πανεπιστημιακούς γιατρούς με ειδικό βάρος στην ιατρική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχει κατατεθεί θεσμικά.
  • • Να μετακινηθούν οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ όταν ιδρυθεί αγγειοχειρουργική κλινική του ΕΣΥ στο «Γεννηματάς». Συζητιέται ως συμβιβαστική λύση, αλλά δεν έχει κατατεθεί επισήμως και δεν έχουν υπολογιστεί ακόμη όλες οι παράμετροι.

Κοινή επιθυμία, πάντως, όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση πριν από την εκδίκαση της Πέμπτης.