Ψωρίαση: Νέα δεδομένα για κάθαρση του δέρματος - Free Sunday
Ψωρίαση: Νέα δεδομένα για κάθαρση του δέρματος
Οι δύο στους τρεις ασθενείς που συμμετέχουν σε μελέτη για τη θεραπεία risankizumab-rzaa κατάφεραν να εξαφανίσουν τα σημάδια της νόσου.

Ψωρίαση: Νέα δεδομένα για κάθαρση του δέρματος

Νέα συγκριτικά δεδομένα από μια μελέτη που είναι σε εξέλιξη δείχνουν ότι η θεραπεία με risankizumab-rzaa παρουσίασε καλύτερο αποτέλεσμα έναντι μιας άλλης θεραπείας, του secukinumab, κατά την 52η εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το 66% των ασθενών που έλαβαν risankizumab-rzaa πέτυχε πλήρη κάθαρση του δέρματος έναντι του 40% των ασθενών που έλαβαν secukinumab. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν νέα στοιχεία ασφάλειας για το risankizumab-rzaa έως την 52η εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας, που πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Η βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες τα πλέον πρόσφατα συγκριτικά δεδομένα της μελέτης, που καταδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά κάθαρσης του δέρματος για το risankizumab-rzaa έναντι του secukinumab την 52η εβδομάδα.

«Έχω διαπιστώσει προσωπικά ότι η επίτευξη και διατήρηση πλήρους κάθαρσης του δέρματος είναι δυνατό να έχει εξαιρετικά θετική επίδραση στη ζωή των ασθενών μου που πάσχουν από ψωρίαση» δήλωσε ο κύριος ερευνητής, Richard B. Warren, M.D., Ph.D., καθηγητής και επίτιμος σύμβουλος Δερματολογίας στο Δερματολογικό Κέντρο του Βασιλικού Νοσοκομείου Salford του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. «Αυτά τα νέα δεδομένα είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς αναδεικνύουν ότι η πλήρης κάθαρση του δέρματος αποτελεί έναν ρεαλιστικό θεραπευτικό στόχο για τα άτομα που ζουν με ψωρίαση» πρόσθεσε.

Το risankizumab-rzaa πέτυχε τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της μη κατωτερότητας σε σύγκριση με το secukinumab τη 16η εβδομάδα και της ανωτερότητας έναντι του secukinumab την 52η εβδομάδα όσον αφορά την επίτευξη βελτίωσης τουλάχιστον κατά 90% στην κλίμακα του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (PASI 90). Τη 16η εβδομάδα το 74% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με risankizumab-rzaa πέτυχε PASI 90 σε σύγκριση με το 66% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με secukinumab.

Από τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με risankizumab-rzaa, το 87% πέτυχε PASI 90 την 52η εβδομάδα σε σύγκριση με το 57% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με secukinumab.

Πρόσθετα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν θεραπεία με risankizumab-rzaa πέτυχε βαθμολογία στην κλίμακα Στατικής Συνολικής Εκτίμησης του Ιατρού (static Physician Global Assessment – sPGA) που αντιστοιχεί σε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (sPGA 0/1) σε σύγκριση μ’ εκείνους που έλαβαν θεραπεία με secukinumab την 52η εβδομάδα (88% έναντι 58% αντίστοιχα).

Τα διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας έδειξαν ότι το προφίλ ασφάλειας του risankizumab-rzaa ήταν συνεπές με το προφίλ που είχε παρατηρηθεί σε παλαιότερες μελέτες, χωρίς να εντοπιστούν νέα σήματα ασφάλειας έως την 52η εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ρινοφαρυγγίτιδα, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, πονοκέφαλος, αρθραλγία και διάρροια. Το ποσοστό των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 5,5% στην ομάδα θεραπείας με risankizumab-rzaa και 3,7% στην ομάδα θεραπείας με secukinumab. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή θεραπείας με το φάρμακο της μελέτης ήταν 1,2% στην ομάδα θεραπείας με risankizumab-rzaa και 4,9% στην ομάδα θεραπείας με secukinumab. Επίσης, δεν σημειώθηκε θάνατος σε καμία από τις δύο ομάδες θεραπείας.

Το risankizumab-rzaa αποτελεί μέρος μιας συνεργασίας της Boehringer Ingelheim με την AbbVie, η οποία είναι επικεφαλής της ανάπτυξης και της εμπορικής διάθεσής του σε παγκόσμιο επίπεδο.