Οστεοπαθητική θεραπεία για την αντιμετώπιση του πόνου στη μέση (video) - Free Sunday
Οστεοπαθητική θεραπεία για την αντιμετώπιση του πόνου στη μέση (video)

Οστεοπαθητική θεραπεία για την αντιμετώπιση του πόνου στη μέση (video)

Περίπου το 85% του πληθυσμού θα βιώσει κάποια στιγμή στην ζωή του πόνο στην μέση. Ο πόνος στην μέση οδηγεί συνήθως σε απώλεια λειτουργικότητας, περιορισμό στις δραστηριότητες και την συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Είναι συχνός στις Δυτικές βιομηχανικές κοινωνίες με τεράστιες οικονομικές συνέπειες καθώς και η επίδραση στην ποιότητα ζωής είναι σημαντική. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες υποστηρίζουν την χρήση μη φαρμακολογικών θεραπειών όπως, οι οστεοπαθητικοί χειρισμοί της σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς με οξύ, υποξύ και χρόνιο πόνο στην μέση.

Οι βασικές αρχές της οστεοπαθητικής είναι: Το ανθρώπινο σώμα είναι μια δυναμική μονάδα λειτουργίας, το σώμα διαθέτει μηχανισμούς αυτορρύθμισης που έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα. Η δομή και η λειτουργία είναι αλληλένδετες σε όλα τα επίπεδα και η ορθολογική αντιμετώπιση βασίζεται σε αυτές τις αρχές. Η ολιστική προσέγγιση που αποδίδεται συχνά στην οστεοπαθητική, βασίζεται σε αυτές τις αρχές οι οποίες προηγήθηκαν του πλέον ευρέως αποδεκτού βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου. Ένα πλήθος κοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στον χρόνιο πόνο λαμβάνονται υπόψη. Έτσι, οι οστεοπαθητικοί έχουν μοναδική θέση στο να διαχειρίζονται ασθενείς με χρόνιο πόνο υποξύ και οξύ, επειδή η φιλοσοφία του περιλαμβάνει μια βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του πόνου.

Όπως υποστηρίζεται στο εμβιομηχανικό μοντέλο, η οστεοπαθητική ψηλαφητική εξέταση και οι οστεοπαθητικοί χειρισμοί, χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση της σωματικής δυσλειτουργίας και ως εκ τούτου την αποκατάσταση της φυσιολογικής κίνησης και λειτουργίας σε όλο το σώμα. Η ολιστική προσέγγιση δίνει έμφαση στο να δημιουργηθεί μια συνεργατική σχέση ασθενούς και οστεοπαθητικού ώστε να επιτευχθεί με μεγαλύτερη επιτυχία ο στόχος της οστεοπαθητικής προσέγγισης δηλαδή, η αποκατάσταση της λειτουργίας και η προώθηση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία και όχι μόνο τη μείωση της έντασης του πόνου.

Μια πρόσφατη έρευνα παρέχει περαιτέρω στοιχεία, ότι οι οστεοπαθητικοί έχουν υψηλότερη βαθμολογία σε μετρήσεις διαπροσωπικού τρόπου και ενσυναίσθησης, ώστε η οστεοπαθητική να σχετίζεται με καλύτερα κλινικά αποτελέσματα σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία.

Πιο πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε οστεοπαθητική θεραπεία για οσφυαλγία, αναφέρουν μικρότερη ένταση πόνου και αναπηρίας ενώ χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά οπιοειδή και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Η σωματική δυσλειτουργία ορίζεται ως, η εξασθενημένη ή αλλοιωμένη λειτουργία των σχετικών συστατικών του σώματος: Σκελετικές, αρθρικές και μυοπεριτονιακές δομές και τα σχετικά αγγειακά λεμφικά και νευρικά στοιχεία τους. Η σωματική δυσλειτουργία χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία θέσης, περιορισμένο εύρος κίνησης, ανωμαλίες στην υφή των ιστών ή ευαισθησία. Το τελευταίο μπορεί να περιλαμβάνει πόνο που προκαλείται μέσω της ψηλάφησης. Η οστεοπαθητική θεραπεία χειρισμών χρησιμοποιείται, για την ανακούφιση της σωματικής δυσλειτουργίας με την εφαρμογή δεξιοτεχνικών κινήσεων με το χέρι για την βελτίωση της φυσιολογικής λειτουργίας και την υποστήριξη της ομοιόστασης.

Η επιλογή μιας ολοκληρωμένης οστεοπαθητικής θεραπείας, θα πρέπει να βασίζεται στη αιτιολογία της σωματικής δυσλειτουργίας, στα χαρακτηριστικά και τις επιλογές του ασθενή. Η αιτιολογίες της σωματικής δυσλειτουργίας συχνά αλληλεπιδρούν μέσω εμβιομηχανικής και νευρολογικών αντανακλαστικών. Για παράδειγμα η ασυμμετρία θέσης μια αρθρικής δομής, μπορεί να βραχύνει μια μυϊκή ομάδα ενώ επιμηκύνει την ανταγωνιστική μυϊκή ομάδα με αποτέλεσμα αλλαγές στην υφή του μυοπεριτονιακού ιστού.Έτσι, μια αρθρική σωματική δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει μια δευτερογενή μυοπεριτονιακή σωματική δυσλειτουργία.

Mια ολοκληρωμένη οστεοπαθητική θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει, δομικές τεχνικές όπως οστεοπαθητικούς χειρισμούς και κινητοποιήσεις, τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης και κινητοποίηση της περιτονίας, τεχνικές απελευθέρωσης συνδέσμων, τεχνικές μυϊκής ενέργειας, τεχνικές σπλαχνικής κινητοποίησης και κρανιακές τεχνικές. Μια μελέτη μας δείχνει ότι, η οστεοπαθητική θεραπεία σε σύγκριση με το Orthopedic Manual Therapy, ήταν καλύτερη στην μείωση του πόνου και στην βελτίωση ποιότητας ζωής.

Μείωσε περισσότερο την λειτουργική ανικανότητα σε ασθενείς με χρόνιο πόνο. Επιπρόσθετα, συστηματικές ανασκοπήσεις δείχνουν ότι, η οστεοπαθητική θεραπεία μειώνει τον πόνο και βελτιώνει την λειτουργική κατάσταση σε οξεία και χρόνια οσφυαλγία και την οσφυαλγία σε έγκυες γυναίκες και γυναίκες μετά τον τοκετό. Η κατευθυντήρια γραμμή που καθιερώθηκε από την Αμερικανική οστεοπαθητική εταιρεία συνιστά ότι, η οστεοπαθητική θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την θεραπεία του χρόνιου πόνου στην μέση σε ασθενείς με σωματική δυσλειτουργία.

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής που συνήθως συστήνουν οι οστεοπαθητικοί όπως το Mediterranean Lifestyle Medicine, αποτελλεί βασικό συστατικό στην διατήρηση της υγείας και της ευρωστίας. 

Στο παρακάτω βίντεο, ο Γιώργος Τσουκαλάς μας προτείνει προσωποποιημένη θεραπεία με οστεοπαθητική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οσφυαλγίας.