Έρχονται φορολογικές απαλλαγές στα αυτοκίνητα - Free Sunday
Έρχονται φορολογικές απαλλαγές στα αυτοκίνητα
Είναι άδικο και παράλογο για ένα αυτοκίνητο που είναι υποχρεωμένος από την εταιρεία του να έχει ο εργαζόμενος να πληρώνει έως και 1.500 ευρώ επιπλέον φόρο τον χρόνο.

Έρχονται φορολογικές απαλλαγές στα αυτοκίνητα

Έρχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές με οικονομικό όφελος για περίπου 40.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με το φορολογικό νομοσχέδιο του Νοεμβρίου.

Σοβαρή εξέλιξη έχουμε από τη συνάντηση των Γιάννη Ανδριόπουλου, Χάρη Κοντογιαννάτου, Σπύρου Κουκάκη (εκπρόσωποι οργανώσεων των Ιατρικών Επισκεπτών Ελλάδας) και Ιωάννη Κούρτη (εκπρόσωπος εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα) με τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, αρμόδιο για θέματα φορολογικής πολιτικής.

Η συνάντηση έγινε με θέμα την κατάργηση της άδικης υπερφορολόγησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για τα εταιρικά αυτοκίνητα της εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Οικονομικών ενημερώθηκε ότι ως εργαζόμενοι είμαστε υποχρεωμένοι από τους εργοδότες μας για την άσκηση της εργασίας μας να χρησιμοποιούμε Ι.Χ. αυτοκίνητο που ανήκει στους εργοδότες μας και για το οποίο έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι. Δίχως αυτοκίνητο είναι αδύνατη η εκτέλεση της εργασίας μας και το αυτοκίνητο αυτό σε καμία περίπτωση δεν παράγει εισόδημα. Δυστυχώς, αυτό το αυτοκίνητο από το 2016 και αναδρομικά από το 2015 το υπουργείο Οικονομικών το καταλογίζει άδικα ως εισόδημα στον εργαζόμενο και μας υπερφορολογεί. Από το 2015, δίχως κανένα λογικό σκεπτικό, επιβλήθηκε φόρος στους απλούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στους οποίους αναγκαστικά και απαραίτητα για τη δουλειά η εταιρεία όπου εργάζονται δίνει αυτοκίνητο για να καταστεί δυνατή η εργασία τους.

Επιπλέον, έχουμε και μια διάκριση σοβαρή και άδικη, γιατί φόρος επιβάλλεται μόνο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Δημοσίου. Είναι άδικο και παράλογο για ένα αυτοκίνητο που είναι υποχρεωμένος από την εταιρεία του να έχει ο εργαζόμενος να πληρώνει έως και 1.500 ευρώ επιπλέον φόρο τον χρόνο.

Παρ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει δύο ερωτήσεις στη Βουλή που υπέγραφαν 33 βουλευτές, ο αρμόδιος υπουργός, προκλητικά αδιάφορος, δεν απάντησε ποτέ.

Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των ιατρικών επισκεπτών και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα:

• Η κατάργηση του άδικου νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016) άρθρο 99 παράγραφος 1. Να επανέλθουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4172/2013 με τις εξαιρέσεις των αυτοκίνητων, όπως αυτές διευκρινίστηκαν με την ΠΟΛ 1219/6.10.2014.

• Να δοθεί επιτέλους «απάντηση» στην ερώτηση με αριθμό πρωτ. 7032, 07.07.2017 που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καββαδάς, την οποία συνυπογράφουν 33 βουλευτές, και να γίνει δεκτή η ερώτηση και το αίτημά της.

• Να γίνουν σεβαστές και αποδεκτές οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων (αριθμός απόφασης 8631/2017 Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ΄) για όλους τους εργαζόμενους ιατρικούς επισκέπτες.

• Επιπλέον, να θεσπιστούν κανόνες ώστε τα εταιρικά αυτοκίνητα των εργαζομένων να πληρούν υψηλούς κανόνες, στάνταρ ασφάλειας και περιβαλλοντικών όρων.

Ο υφυπουργός, αφού άκουσε με προσοχή τα αιτήματά μας, μας ανακοίνωσε και δεσμεύτηκε ότι θα καταργηθεί ο άδικος νόμος 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016) άρθρο 99 παράγραφος 1 και θα επανέλθουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4172/2013 με τις εξαιρέσεις των αυτοκίνητων, όπως αυτές διευκρινίστηκαν με την ΠΟΛ 1219/6.10.2014. Με απλά λόγια, δεν θα πληρώσουν το επόμενο έτος, 2020, φόρο για τα αυτοκίνητά τους οι εργαζόμενοι.

Είναι μεγάλη επιτυχία το αποτέλεσμα της συνάντησης. Πρώτη φορά από τον αρμόδιο υφυπουργό έχουμε τέτοια τοποθέτηση. Περιμένουμε να το δούμε στην πράξη.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα απ’ όλη την Ελλάδα ευχαριστούν τον κ. Βεσυρόπουλο.

Επιτέλους, σταματά η υπερφορολόγηση των απλών εργαζομένων της μεσαίας τάξης. Είναι άδικο και αδιανόητο να φορολογούμαστε άγρια για εργαλεία δίχως τα οποία είναι αδύνατο να εργαστούμε, για περιουσιακά στοιχεία των εργοδοτών μας.