Λασπότοπος - Free Sunday
Λασπότοπος

Λασπότοπος

Η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή την Τρίτη συνδέεται με την επιδίωξη της κυβέρνησης να θυμίζει τις αμαρτίες του παλιού πολιτικού συστήματος και να διεγείρει τη συλλογική απέχθεια για ό,τι προηγήθηκε της οικονομικής χρεοκοπίας. Σκοπός δεν είναι η κάθαρση αλλά η συντήρηση της αηδίας για τις ύποπτες σχέσεις ενός τμήματος της πολιτικής ελίτ με οικονομικά κέντρα του παρασιτικού ελληνικού καπιταλισμού. 

Η διαπλοκή είναι πραγματικό πρόβλημα, δεν είναι όμως απαραίτητα ειλικρινής η πρόθεση για την ανάδειξή της ως κεντρικό διακύβευμα της δημόσιας ζωής. Συνήθως, η βούληση για την καταπολέμησή της εκφράζεται αποτελεσματικότερα με πράξεις και όχι με λόγια. Στην περίπτωσή μας λέγονται πολλά που δεν γίνονται και γίνονται περισσότερα που δεν λέγονται.