Δυσκίνητο υπερωκεάνιο μεν αλλά με κατεύθυνση - Free Sunday
Δυσκίνητο υπερωκεάνιο μεν αλλά με κατεύθυνση

Δυσκίνητο υπερωκεάνιο μεν αλλά με κατεύθυνση

Με υπερωκεάνιο παρομοίωσε την ΕΕ ο πρωθυπουργός. Καλός παραλληλισμός για να μπορέσει ενισχυσει την εικόνα της δυσκινησίας. 

Δεν υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι θα υποστήριζαν τεκμηριωμένα ότι η ΕΕ κινείται γρήγορα.
Όμως το υπερωκεάνιο μπορεί να κινείται με δυσκολία, αλλά, άπαξ και κινηθεί, οι αποφάσεις του είναι συνήθως αμετάκλητες.
Disk;inhto Μια τέτοια απόφαση είναι η επιλογή για απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, κι είναι απόφαση χωρίς επιστροφή. Ακόμη κι αν κάνει χρόνο να εφαρμοστεί κι αν η πορεία προς την απεξάρτηση, είναι μακρά, μάλλον επώδυνη.
Η Μόσχα έπαιξε και δείχνει να έχει χάσει.