Μέχρι το μεσημέρι ανοιχτά ψαράδικα, φούρνοι και λαϊκές - Free Sunday
Μέχρι το μεσημέρι ανοιχτά ψαράδικα, φούρνοι και λαϊκές

Μέχρι το μεσημέρι ανοιχτά ψαράδικα, φούρνοι και λαϊκές

Μέχρι το μεσημέρι θα μείνουν ανοικτά τα μαγαζιά στην κεντρική ιχθυαγορά στη Βαρβάκειο, τα οποία λειτουργουν από τα μεσάνυχτα.
Συγκεκριμένα ανοιχτά είναι τα ιχθυοπωλεία, οι φούρνοι και τα μίνι μάρκετ, ενώ θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές.
Ειδικά στη Βαρβάκειο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση.
Τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους τους.