Είμαστε έτοιμοι για την ένταξη εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία για την αποδοχή της διαφορετικότητας; - Free Sunday
Είμαστε έτοιμοι για την ένταξη εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία για την αποδοχή της διαφορετικότητας;

Είμαστε έτοιμοι για την ένταξη εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία για την αποδοχή της διαφορετικότητας;

Τεράστια ανταπόκριση γνώρισε η Πανελλαδική Έρευνα Ανίχνευσης Στάσεων, Αντιλήψεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Αναπηρία, καθώς συμμετείχαν 3.273 άτομα.

Την έρευνα διενήργησε ο Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους*, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης και εφαρμογών επικοινωνίας  PRORATA Α.Ε. και διεξήχθη από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019.  

Η έρευνα είχε ως στόχο να καταγράψει τη γνώμη των Ελλήνων πολιτών προκειμένου να ανιχνευτούν:

α. οι αντιλήψεις και στάσεις της κοινής γνώμης απέναντι στο θέμα της αναπηρίας

β. ο ρόλος που χρειάζεται να διαδραματίζουν οι κρατικοί φορείς και το εκπαιδευτικό σύστημα για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Untitled design min

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

  • η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (97%) συμφωνούν απόλυτα ή μάλλον συμφωνούν με την άποψη ότι «όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις»
  • Το 91% των πολιτών συμφωνεί με την θεσμοθέτηση εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία για την αποδοχή της διαφορετικότητας
  • 9 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι η απουσία προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριων απέναντι στα άτομα με αναπηρία διαιωνίζει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις
  • 8 στους 10 πολίτες διατηρούν την άποψη ότι η απουσία προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριων απέναντι στα άτομα με αναπηρία ισχυροποιεί τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση.
  • Οι πολίτες πιστεύουν ότι τον σημαντικότερο ρόλο στην άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων απέναντι στην αναπηρία θα έπρεπε να διαδραματίζουν το κράτος (83%), η οικογένεια (80%) και τα ΜΜΕ (54%).
  • Η εξοικείωση με την αναπηρία μειώνει τα επίπεδα της αίσθησης αμηχανίας κατά την επαφή με άτομα με αναπηρία.
  • Οι νεότεροι ηλικιακά πολίτες (18 - 34 ετών) διατηρούν πιο παθητική στάση απέναντι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
  • Οι πολίτες πιστεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολα απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα

Untitled design 1 min

 

Επιπλέον συμπεράσματα:

Η καθολικότητα της άποψης της κοινής γνώμης ότι το κράτος (83%) θα έπρεπε να διαδραματίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο για την άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία αλλά και ότι η απουσία σχετικού μαθήματος στα σχολεία διαιωνίζει το πρόβλημα (88%) και ισχυροποιεί τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση (78%), θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχετικό κρατικό σχεδιασμό τα επόμενα χρόνια. Υπό αυτή την έννοια, δεν μοιάζει τυχαίο ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν σχεδόν καθολικά (91%) ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία, το οποίο θα επιδιώκει να αλλάξει το βλέμμα των μαθητών/τριων ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας.  

*Ο Σ.Κ.Ε.Π., σωματείο που ιδρύθηκε το 2008, έχει ως όραμα μια συμπεριληπτική κοινωνία όπου όλοι θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι. Ο σκοπός του εστιάζεται στην κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία και γενικότερα των κοινωνικά ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων.