Παράταση στην διαιτησία έδωσαν κυβέρνηση και Eldorado Gold - Free Sunday
Παράταση στην διαιτησία έδωσαν κυβέρνηση και Eldorado Gold

Παράταση στην διαιτησία έδωσαν κυβέρνηση και Eldorado Gold

 

 

Σε συμφωνία για παράταση της διαδικασίας της διαιτησίας, όπως είχε ζητήσει η διαιτητική επιτροπής κατέληξαν η Hellas Gold S.A. και η κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωσή της η Eldorado Gold, επισημαίνει ότι η εταιρία διατηρεί την πεποίθηση ότι η τρέχουσα διαιτησία θα αποδείξει την προσήλωσή της σε όλους τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς.

«Η εταιρεία διατηρεί την πεποίθηση ότι η τρέχουσα διαιτητική διαδικασία, θα καταδείξει την προσήλωσή της στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Εταιρεία πιστεύει ότι, μέσω του ανοιχτού διαλόγου, τα δύο μέρη θα καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση,

Η Εταιρία πιστεύει ότι με ανοικτό διάλογο και τα δύο μέρη θα έρθουν σε μία αμοιβαία αποδεκτή λύση ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική ανάπτυξη των μεταλλευτικών της δραστηριοτήτων, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική»