Στα αζήτητα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ - Free Sunday
Στα αζήτητα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ
Παρά την υψηλή ανεργία, στα 14 προγράμματα του ΟΑΕΔ μένουν κενές 55.489 θέσεις.

Στα αζήτητα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Τη στιγμή που η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει στα ύψη –αν και κινείται πτωτικά– τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για επιδοτούμενη απασχόληση έχουν πιάσει… αράχνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 14 προγράμματα του Οργανισμού που παραμένουν ανοιχτά αυτή την περίοδο μένουν κενές 55.489 θέσεις, καθώς δεν έχουν υποβληθεί ανάλογες αιτήσεις από ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. Τα προγράμματα αυτά «τρέχουν» αρκετούς μήνες και ανανεώνονται, αλλά δεν έχουν δικαιώσει τις προσδοκίες της πολιτικής ηγεσίας και των τεχνοκρατών που είχαν την ευθύνη της κατάρτισής τους.

Από την πλευρά του, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, αποδίδει αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη στο γεγονός ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα δεν γνωστοποιήθηκαν και δεν δημοσιοποιήθηκαν επαρκώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, επιχειρηματικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η ελλιπής ενημέρωση ούτε η «αρχιτεκτονική» των προγραμμάτων (δηλαδή οι όροι, οι προϋποθέσεις κ.λπ.), αλλά το γενικότερο οικονομικό κλίμα και η κατάσταση που επικρατεί στον επιχειρηματικό χώρο. Όπως τονίζουν, για τις περισσότερες επιχειρήσεις πρωταρχική μέριμνα είναι να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την πληρωμή ρυθμίσεων και τρεχουσών οφειλών σε εφορία και ταμεία. Κατά συνέπεια, δεν θέλουν να επιβαρυνθούν με μελλοντικές μισθολογικές υποχρεώσεις με δέλεαρ την επιδότηση ημερομισθίων και εισφορών που παρέχεται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Άλλωστε οι ανάγκες τους σε προσωπικό εξαρτώνται από την εξέλιξη των εργασιών τους, που με τη σειρά τους είναι συνάρτηση του γενικότερου κλίματος στην οικονομία και στην αγορά.

Την ίδια στιγμή «κενές» θέσεις εντοπίζονται και στα προγράμματα που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, στους οποίους παρέχεται επιδότηση-επιχορήγηση για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης ή για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο λόγος είναι απλός και πέρα για πέρα προφανής: κανείς δεν ξεκινά επιχειρηματική δραστηριότητα αν δεν βλέπει προοπτικές για την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος. Και αν είναι διατεθειμένος να ρισκάρει, πρέπει να μπορεί να βάλει κι ο ίδιος το χέρι στην τσέπη, πέραν της αρχικής επιδότησης.

Πάντως, οι κενές θέσεις φαίνεται να έχουν προβληματίσει τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, με τον κ. Πρωτοψάλτη να επισημαίνει: «Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ώστε όσα κριθούν ως λιγότερο αποτελεσματικά να κλείσουν, σε ένα βάθος χρόνου που θα ανακοινώσουμε έγκαιρα φυσικά, και να υπάρξουν νέες –ακόμη πιο ουσιαστικές ως προς το αποτέλεσμά τους– δράσεις, με έμφαση στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα και στη νέα επιχειρηματικότητα».

Τα προγράμματα

Τα προγράμματα που παραμένουν ανοιχτά και συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικές ενισχύσεις για την αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι τα εξής:

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας με 5.187 κενές θέσεις.
 2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση άνεργων νέων 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, με 2.129 κενές θέσεις.
 3. Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού/-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών, με 18.520 κενές θέσεις.
 4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 έως 49 ετών, με 1.300 κενές θέσεις.
 5. Ενίσχυση της απασχόλησης αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με 1.950 κενές θέσεις.
 6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση άνεργων ΑμεΑ, απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 ΑμεΑ, με 1.550 κενές θέσεις.
 7. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55 έως 67 ετών, με 3.510 κενές θέσεις.
 8. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», με 8.744 κενές θέσεις.
 9. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων άνω των 45 ετών, με 4.024 κενές θέσεις.
 10. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων που είναι σε μειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών, με 4.762 κενές θέσεις.
 11. Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με 1.963 κενές θέσεις.
 12. Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων 18 έως 66 ετών, με 1.445 κενές θέσεις.
 13. «Πιλοτικές Δράσεις ΚΠΑ2 Ελευσίνας»: Α) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων και Β) Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, με 271 κενές θέσεις.
 14. Επιχορήγηση για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και των πανελλήνιων οργανώσεων μελών του ΣΕΤΕ, με 134 κενές θέσεις.