Η Αττική οδός - Free Sunday
Η Αττική οδός

Η Αττική οδός

Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 70 χλμ., που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 με τη μέθοδο της παραχώρησης. Αποτελεί τον περιφερειακό της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και τμήμα της σπονδυλικής στήλης του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής. Πρόκειται για ένα προαστιακό οδικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομο, με δύο ή τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), ανά κατεύθυνση.

Σε ορισμένα τμήματα στο μέσον του αυτοκινητόδρομου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού. Περαιτέρω, ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα Π-Α-Θ-Ε (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι), αφού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ο αυτοκινητόδρομος έχει ελεγχόμενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο κάθετα, διασταυρούμενα μεταξύ τους, τμήματα, την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ), μήκους περίπου 52 χλμ., και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ), μήκους περίπου 13 χλμ. Στην Αττική Οδό εντάσσεται και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5 χλμ.

Για την είσπραξη των διοδίων, λειτουργούν επί του παρόντος 195 λωρίδες διοδίων σε 39 σταθμούς διοδίων (6 μετωπικούς σταθμούς διοδίων και 33 πλευρικούς σταθμούς διοδίων), που ομαδοποιούνται σε 5 Τομείς Διοδίων.

Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο (2) Περιοχές Εξυπηρέτησης σε λειτουργία απέναντι και στις δύο πλευρές της Αττικής Οδού, η μία στα Σπάτα και η άλλη στον Ασπρόπυργο.

Μετά από διαγωνισμό, η παραχώρηση της Αττικής Οδού ανατέθηκε το 1996 στην κοινοπραξία με την επωνυμία «Αττική Οδός», ενώ η σχετική σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη στις 23.05.1996 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραχωρησιούχου. Η εν λόγω συμφωνία κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο δυνάμει του ν. 2445/1996 (ΦΕΚ Α΄ 274).

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, δυνάμει της από 13.01.2022 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε τη διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης τυχόν έργων που μπορεί να απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού. Περαιτέρω, το Ταμείο, επί τη βάσει της ως άνω απόφασης, ενέκρινε τους όρους της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα είναι είκοσι πέντε (25) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 195/27.10.2011 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Remaining Time

Fullscreen

Mute

Στο πλαίσιο υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος το  ΤΑΙΠΕΔ  προκήρυξε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση των   υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για  25 έτη.

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας μέχρι τις 20 Απριλίου 2022 έως τις 17.00. Η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης.

Το Ταμείο όρισε τις «Lazard» και «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τη δικηγορική εταιρεία «Λαμπαδάριος & Συνεργάτες – Εταιρεία Δικηγόρων » ως νομικό σύμβουλο, καθώς και τις εταιρείες «Avaris», «Tolplan» και «Infrata» ως τεχνικούς συμβούλους σε σχέση με τον Διαγωνισμό και τη Συναλλαγή.