Νόμιμη η ρήτρα αναπροσαρμογής, σύμφωνα με απόφαση δικαστή στην Αθήνα - Free Sunday
Νόμιμη η ρήτρα αναπροσαρμογής, σύμφωνα με απόφαση δικαστή στην Αθήνα

Νόμιμη η ρήτρα αναπροσαρμογής, σύμφωνα με απόφαση δικαστή στην Αθήνα

Σε απόρριψη της αίτησης εταιρείας εσωρούχων η οποία ζητούσε την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της και την αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια για απενεργοποίηση της παροχής στο μέλλον υπό τον όρο ότι η εταιρία θα εξοφλεί τις χρεώσεις τρεχουσών καταναλώσεων, πλην των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής, προχώρησε με μια προσωρινή διαταγή 54 σελίδων δικαιώνει δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας.

 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, ο δικαστής σημειώνει πως η ενεργοποίηση της σχετικής ρήτρας έχει προκύψει από την κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

«Η επιβολή της επίμαχης ρήτρας αναπροσαρμογής δεν αφορά μόνο την καθ’ ης ούτε μόνο μία κατηγορία πελατών της, αλλά επιβλήθηκε από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που δραστηριοποιούνται στη χώρα, στο σύνολο σχεδόν των πελατών της. Οι λόγοι δε της επιβολής της δεν ήταν αυθαίρετοι, αλλά σχετίζονται με την κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)που έχει σημειωθεί κατά το τελευταίο έτος, εξαιτίας ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες βρίσκονται φυσικά εκτός της σφαίρας επιρροής των Προμηθευτών».

Έπειτα από μία ανάλυση της αύξησης της τιμής πετρελαίου καταλήγει λέγοντας ότι «στο πλαίσιο αυτό άλλωστε δικαιολογείται η μεταβλητότητα του ποσού της ρήτρας αναπροσαρμογής, το οποίο δεν είναι σταθερό και δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων αλλά εξαρτάται ακριβώς από τους μεταβλητούς παράγοντες του κόστους των παραπάνω πρώτων υλών, το οποίο μπορεί να παρουσιάζει καθημερινές διακυμάνσεις.».

Παράλληλα αποδέχεται τους ισχυρισμούς της ΔΕΗ περί προσπάθειας απορρόφησης μέρους της αύξησης που θα έβλεπε ο καταναλωτής στο λογαριασμό του, αναφέρει:

«Η ΔΕΗ κατέβαλε προσπάθεια να αντισταθμίσει σε κάποιο ποσοστό τις συνέπειες, που θα επέρχονταν από την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, καθώς είχε προβεί σε πλήρη απορρόφηση του αυξημένου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και τα τέλη του 2021 όσο αφενός και με την κατάργηση της χρέωσης ρήτρας CO2 και αφετέρου με την παροχή έκπτωσης 20%».

Οι ισχυρισμοί της ΔΕΗ

Το 2017 η συγκεκριμένη εταιρεία, που απασχολεί 38 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή, σύναψε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την βιομηχανική της εγκατάσταση ενώ σχετικά με την χρέωση συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του εφαρμοζόμενου τιμολογίου με την ονομασία «ΒΓ βιομηχανικό».

«Ουδεμία ενημέρωση και αναφορά έλαβε χώρα για την δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης των όρων της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα μονομερούς τροποποίησης της χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εκ μέρους της ΔΕΗ με την επιβολή «ρήτρας αναπροσαρμογής», η οποία θα μπορούσε να επιφέρει στο μέλλον σοβαρή οικονομική ανατροπή στην λειτουργία της σύμβασης, ούτε για τον τρόπο υπολογισμού της τιμής μονάδας της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατώρα βάση της εν λόγω ρήτρας» σημειώνει στην αίτησή της η εταιρία, συμπληρώνοντας πως έλαβε γνώση για την ρήτρα στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Νοεμβρίου 2021.

Εξαιτίας της αδυναμίας της εταιρείας να καταβάλει τα υπέρογκα χρηματικά ποσά, η εταιρεία στις 9 Μαΐου 2022 κατήγγειλε την σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, ενημερώθηκε από τη ΔΕΗ ότι «εάν δεν κατήρτιζε μέχρι τις 3 Ιουνίου νέα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από άλλο προμηθευτή θα προχωρούσε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης», όπως και έγινε τελικά στις 27 Μαΐου 2022.