Τα πρώτα νεογέννητα φωκάκια - Free Sunday
Τα πρώτα νεογέννητα φωκάκια

Τα πρώτα νεογέννητα φωκάκια

Τα πρώτα νεογέννητα φωκάκια για το 2019 έκαναν ήδη την εμφάνισή τους, όπως μας ενημερώνει ημη κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση MOm. Σύμφωνα με την οργάνωση "Ένα καταγράφηκε στις Βόρειες Σποράδες, ένα στην Κρήτη, τρία στις Κυκλάδες και τρία στο Ιόνιο, προοιωνίζοντας μια παραγωγική χρονιά για το είδος στην χώρα. Οι ερευνητές της MOm παρακολουθούν τις γεννήσεις σε σημαντικές για το είδος περιοχές της Ελλάδας, συλλέγοντας σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη των πληθυσμών του. Εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή όλων των πολιτών στο έργο της προστασίας της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα. Ευχόμαστε καλά ταξίδια στη νέα γενιά και παραμένουμε πάντα σε ετοιμότητα αν χρειαστεί η παρέμβασή μας! Γι αυτό: Είδες φώκια? Ενημέρωσε άμεσα την MOm στο https://www.mom.gr/eida-fokia".