Υπ. Εργασίας: Σύσκεψη για την επιτάχυνση καταβολής των συντάξεων χηρείας - Free Sunday
Υπ. Εργασίας: Σύσκεψη για την επιτάχυνση καταβολής των συντάξεων χηρείας

Υπ. Εργασίας: Σύσκεψη για την επιτάχυνση καταβολής των συντάξεων χηρείας

Εντολή για επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων χηρείας, έδωσε ο Γιάννης Βρούτσης για να αντιμετωπιστούν οι παραλείψεις και οι ολιγωρίες της προηγούμενης κυβέρνησης.

Έπειτα από σύσκεψη που έλαβε χώρα υπό τον υπουργό Γιάννη Βρούτση, το υπουργείο κατήγγειλε πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει υποσχέσεις για καταβολή συντάξεων χηρείας την 1η Ιουλίου αμιγώς για προεκλογικούς λόγους, μολονότι οι υπηρεσίες «δεν ήταν έτοιμες» ούτε είχε προηγηθεί «προεργασία ή έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών».

Εκτιμά πως οι συντάξεις χηρείας που εκκρεμούν υπερβαίνουν τις 150.000.

Με αυτά τα δεδομένα, ο κ. Βρούτσης «έδωσε εντολή για επιτάχυνση των διαδικασιών» με άμεση έκδοση εγκυκλίου που θα δίνει οδηγίες στις υπηρεσίες του υπουργείου και προετοιμασία του «σχετικού λογισμικού υποβάθρου».

Ζήτησε αποτελέσματα εντός της εβδομάδας, οπότε θα λάβει χώρα νέα υπηρεσιακή σύσκεψη για το ζήτημα, με στόχο οι συντάξεις χηρείας «να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό».