Πέφτουν οι τιμές στα διαμερίσματα, αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ - Free Sunday
Πέφτουν οι τιμές  στα διαμερίσματα, αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ

Πέφτουν οι τιμές στα διαμερίσματα, αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ

Μείωση τιμών στα διαμερίσματα το πρώτο τρίμηνο του 2016 κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η αντίστοιχη μείωση το 2015 σε σχέση με το 2014 ήταν στο 7.5%.

Μεγαλύτερη υποχώρηση εμφάνισαν στο διάστημα αυτό οι τιμές των νέων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) κατά 5,6% ενώ οι τιμές των παλαιών υποχώρησαν κατά 4,6%. 

Γεωγραφικά στην Αθήνα η μείωση ήταν 4,1%, στη Θεσσαλονίκη 6,4%, στις μεγάλες πόλεις 6,1% και 5,2% στην υπόλοιπη χώρα.

Την ίδια στιγμή, ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος καθορίζεται με μειωμένες τιμές ακινήτων, εξασφαλίζει αύξηση εσόδων για το δημόσιο διότι θα υπολογιστεί με αυξημένους συντελεστές. 

Συγκεκριμένα, όπως γράφει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος:

  • Αυξάνονται κατά 23% - 25% οι συντελεστές υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ επί των οικοπέδων. Μειώνεται από τα 300.000 στα 200.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ με συντελεστές 0,1 – 0,15% σε φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία αξίας πάνω από 200.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ.
  • Αυξάνονται κατά 15% έως και 200% οι συντελεστές του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ
  • Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ των φυσικών και των νομικών προσώπων θα επιβαρύνει πλέον και τα αγροτεμάχια και τις λοιπές εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού , τα οποία μέχρι και το 2015 απαλλάσσονταν
  • Αυξάνεται από 0,5 % σε 0,55% ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ενώ για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ αυξάνεται από 0,25% στο 0,35%
  • Επιβάλλεται για πρώτη φορά συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ με συντελεστή 0,1 % και στα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρησιακής δραστηριότητας, τα οποία μέχρι και το 2015 απαλλάσσονταν.