Η κοινωνική συμπεριφορά των πολιτικών που εμπλέκονται στη διασπάθιση και τη νομή του δημόσιου χρήματος έχει τεράστια σημασία - Free Sunday
Η κοινωνική συμπεριφορά των πολιτικών που εμπλέκονται στη διασπάθιση και τη νομή του δημόσιου χρήματος έχει τεράστια σημασία

Η κοινωνική συμπεριφορά των πολιτικών που εμπλέκονται στη διασπάθιση και τη νομή του δημόσιου χρήματος έχει τεράστια σημασία