ΔΕΣΦΑ: Βελτιωμένη πρόταση από την πλειοδότρια κοινοπραξία Snam - Enagás - Fluxys, ζητά το ΤΑΙΠΕΔ - Free Sunday
ΔΕΣΦΑ: Βελτιωμένη πρόταση από την πλειοδότρια κοινοπραξία Snam - Enagás - Fluxys, ζητά το ΤΑΙΠΕΔ

ΔΕΣΦΑ: Βελτιωμένη πρόταση από την πλειοδότρια κοινοπραξία Snam - Enagás - Fluxys, ζητά το ΤΑΙΠΕΔ

Στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα δύο επενδυτικά σχήματα που υπέβαλαν προσφορές για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ ήταν τα εξής:

- Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

- Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD),

Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε από την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΠΕ.