Στο 20% η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ το 2018 εκτιμά η Alpha Bank - Free Sunday
Στο 20% η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ το 2018 εκτιμά η Alpha Bank

Στο 20% η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ το 2018 εκτιμά η Alpha Bank

Στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της οικονομίας η Alpha Bank επικαλούμενη στοιχεία του World Travel & Tourism, η τράπεζα επισημαίνει ότι η συνολική συμβολή του τουρισμού υπερέβη το 18,6% το 2016, ενώ το 2017 αναμένεται να αυξηθεί στο 19,6%. Μάλιστα, το 2018, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί άνω του ψυχολογικού ορίου του 20%.

Σύμφωνα με την Alpha Bank θετικές επιπτώσεις καταγράφονται και στην απασχόληση, καθώς η άμεση συμβολή του κλάδου έχει ενισχυθεί από 8,5% το 2008 σε 11,5% το 2016. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι το προηγούμενο έτος οι τουριστικές επενδύσεις ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ ή 15,7% των συνολικών επενδύσεων.

Σε αυτό το σημείο, βέβαια, η Alpha Bank κάνει ειδική μνεία στην υψηλή φορολογική επιβάρυνση από τους έμμεσους και άμεσους φόρους, η οποία αποτελεί αντικίνητρο για τις επενδύσεις και συνιστά τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Εξάλλου, όπως σημειώνει, το σημαντικό όφελος σε όρους ανταγωνιστικότητας από την εσωτερική υποτίμηση των προηγούμενων ετών, αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Τέλος, ο τουρισμός -κατά την Alpha Bank- αποτελεί έναν από τους πιο εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και η εισροή ταξιδιωτικού συναλλάγματος επιδρά θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών.«Η σημασία του τουρισμού για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, είναι εξαιρετικά μεγάλη, καθώς το 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν το 79,6% του εμπορικού ελλείμματος» καταλήγει, ενδεικτικά, η έρευνα της τράπεζας.