Επενδύσεις 1,5 δισ. στις ΑΠΕ - Free Sunday
Επενδύσεις 1,5 δισ. στις ΑΠΕ

Επενδύσεις 1,5 δισ. στις ΑΠΕ

Θετικό αντίκτυπο στην οικονομία φέρνει το νέο κύμα επενδύσεων που έρχεται στην ενεργειακή αγορά και το οποίο, µόνο στην αγορά της πράσινης ενέργειας και στον τομέα των αιολικών, υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες όλο και περισσότεροι παίκτες μπαίνουν δυναμικά πλέον στο παιχνίδι στρατηγικής για το χτίσιμο θέσης στη σκακιέρα της ενέργειας. Παίκτες ισχυροί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι αναμένεται να καρπωθούν όλα τα θετικά αυτής της αγοράς, το pick της οποίας δεν είναι μακριά.

Η νέα δυναμική της αγοράς της πράσινης ενέργειας αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς προχωρούν τα σχέδια για νέους διαγωνισμούς εγκατάστασης νέας ισχύος αιολικών και φωτοβολταϊκών.

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστός, στην τριετία 2018-2020 θα γίνουν τρεις νέοι διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά µε αθροιστική ισχύ 300 MW και, αντίστοιχα, τρεις διαγωνισμοί 300 MW για αιολικά. Επίσης, θα διενεργηθούν δύο διαγωνισμοί 400 MW τεχνολογικά ουδέτεροι, δηλαδή θα μπορούν να συμμετάσχουν επενδυτές και από τις δύο τεχνολογίες. Το νέο κύμα των πράσινων αυτών επενδύσεων μπορεί να φέρει επενδυτική ώθηση της τάξης άνω του 1 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Ενδεικτικό της τάσης και του ρεύματος που έχει δημιουργηθεί στην αγορά είναι η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για χρηματοδότηση ύψους έως 300 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η χρηματοδότηση αφορά τόσο την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία) όσο και επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής που θα διευκολύνουν την απορρόφηση της «πράσινης» ενέργειας, ενώ θα βελτιώσουν παράλληλα την αποδοτικότητα του δικτύου και θα μειώσουν τις απώλειες.

Υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την EBRD θα μειώσουν τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 500.000 τόνους, ενώ θα συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έγκριση του χρηματοδοτικού πλαισίου έως 300 εκατ. ευρώ έγινε μετά τη θέσπιση του νέου μηχανισμού ενίσχυσης των ΑΠΕ, το 2016, που προβλέπει για πρώτη φορά τη διενέργεια διαγωνισμών για τις νέες μεγάλες μονάδες ΑΠΕ αντί της εγγυημένης τιμής απορρόφησης της ενέργειας που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος μηχανισμός υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και εγκρίθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Είναι σαφές ότι η ανάπτυξης της αγοράς της πράσινης ενέργειας μπορεί να φέρει καινοτομίες και νέες επενδύσεις και στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδιαφέρον, εξάλλου, παρουσιάζει το γεγονός ότι στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχονται όλο και περισσότεροι νέοι παίκτες, επενδύοντας στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση της δραστηριότητάς τους στον ενεργειακό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δίνουν οι εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου, οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου, λόγω απελευθέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς, χάνουν το αποκλειστικό δικαίωμα που είχαν στις περιοχές δραστηριοποίησής τους (Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία). Οι εταιρείες αυτές ήδη έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να επενδύσουν στην είσοδό τους στην αγορά του ρεύματος, ενώ αντίστοιχα και άλλοι προμηθευτές ρεύματος σχεδιάζουν να µπουν ή έχουν ήδη εισέλθει στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου.

Άλλωστε ισχυρή ώθηση δίνει και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με τη διείσδυση των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου.

Ο στόχος για την Ελλάδα αφορά για τις εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση. Η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, με τον νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές.

Αποτελεί δε ένα αναπτυξιακό επιχειρηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της προσφέρει το φυσικό δυναμικό που διαθέτει σε τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ και να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο «πράσινης» ανάπτυξης. Παράλληλα, η επίτευξη αυτών των στόχων θα συνεισφέρει στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, στη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Η επίτευξη των στόχων, ωστόσο, απαιτεί τον συνδυασμό μέτρων και πολιτικών θεσμικού χαρακτήρα, ώστε να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφορικά με τους όρους χρήσης γης και τις δυνατότητες ενεργειακής τους αξιοποίησης, ενώ παράλληλα επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη όλες οι τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίες μπορούν αθροιστικά να συνεισφέρουν για την επιτυχή εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου πράσινης ανάπτυξης.