Ποιες ΔΕΚΟ περνούν στο υπερταμείο και πώς θα λειτουργήσει - Free Sunday
Ποιες ΔΕΚΟ περνούν στο υπερταμείο και πώς θα λειτουργήσει

Ποιες ΔΕΚΟ περνούν στο υπερταμείο και πώς θα λειτουργήσει

Ο μεγαλύτερος εργοδότης με 40.000 υπαλλήλους το νέο ταμείο που ελέγχεται από τους θεσμούς. 

Τον απόλυτο χάρτη των κρατικών εταιρειών που θα μεταφερθούν για διάστημα 99 ετών στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), γνωστή και ως υπερταμείο, περιέχει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Εκεί επίσης ορίζεται ότι η διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων μεταφέρεται απευθείας στην ΕΕΣΥΠ, ενώ προβλέπεται η μη ίδρυση της Εταιρείας Δημόσιων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) στην οποία θα μεταβιβάζονταν οι συμμετοχές του Δημοσίου.

Τα ανωτέρω βέβαια θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του πολυνομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή την επόμενη Δευτέρα.

Αναλυτικά, στο υπερταμείο περνούν τα ακόλουθα μερίδια του ελληνικού Δημοσίου:

 • ΔΕΗ, 18.000 εργαζόμενοι, στο υπερταμείο περνάει το 34% της ΔΕΗ (το 17% παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ και οδεύει προς πώληση)
 • Το 50,3% της ΕΥΔΑΠ
 • Το 51% της ΕΥΑΘ
 • Τα ΕΛΤΑ
 • Οι αστικές συγκοινωνίες: ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
 • Το 25% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
 • Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας
 • Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
 • Η ΔΕΘ-HELEXPO
 • Τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (μειοψηφικό ποσοστό)
 • Οι Ελληνικές Αλυκές
 • Η ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ
 • Η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου
 • Το ΟΑΚΑ

Εκτός βγήκαν τελικά η Αττικό Μετρό και οι Κτιριακές Υποδομές, ενώ ο ΟΣΕ και η ΕΛΒΟ αναμένεται να ενταχθούν σε επόμενη φάση. Για την ΕΑΒ θα προηγηθεί αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί αν πλήττεται η αμυντική ικανότητα της χώρας.

Το υπερταμείο ελέγχεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσω του πενταμελούς εποπτικού συμβουλίου. Με βάση τον ισχύοντα νόμο, οι θεσμοί έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στο εποπτικό συμβούλιο του υπερταμείου (με τρία μέλη έναντι δύο Ελλήνων), ενώ πρόεδρος του εν λόγω συμβουλίου είναι ο Γάλλος Ζακ Λε Παπ.

Η μεταβίβαση των 14 ΔΕΚΟ γίνεται απευθείας στο υπερταμείο και όχι στην προβλεπόμενη υπομονάδα για τις ΔΕΚΟ, την ΕΔΗΣ, η οποία τελικά δεν θα δημιουργηθεί. Σκοπός του υπερταμείου είναι να προσπαθήσει να εξυγιάνει τις ελλειμματικές ΔΕΚΟ, να αξιολογήσει τις διοικήσεις και μόνο αν δεν προκύψει αποτέλεσμα να τις πουλήσει.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το νέο υπερταμείο θα είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης, με περίπου 40.000 εργαζόμενους.

Μέρισμα στο Δημόσιο

Παράλληλα, οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπουν τη δυνατότητα απόδοσης μερίσματος από την ΕΕΣΥΠ προς το ελληνικό Δημόσιο για το μέρος των κερδών της το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, δημιουργείται η απαραίτητη διασύνδεση της χρήσης του ποσού αυτού με το εθνικό σύστημα ελέγχου του ΕΣΠΑ και τους σχετικούς μηχανισμούς που το περιβάλλουν. Ειδικότερα, ποσοστό 50% των κερδών της κρατικής εταιρείας καταβάλλεται ως μέρισμα στο ελληνικό Δημόσιο και διατίθεται σύμφωνα με τον ν. 4336/2015.

Σχετικά με τα λοιπά κέρδη, α) θα πρέπει ένα μέρος να αποδίδεται ως μέρισμα στο ελληνικό Δημόσιο και να χρησιμοποιείται από το ελληνικό Δημόσιο για επενδύσεις και β) ένα μέρος θα χρησιμοποιείται από την κρατική εταιρεία για επενδύσεις και δύναται επίσης να διακρατηθεί για να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ζημιές.

Ποσά τα οποία αποδίδονται στο ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα χρησιμοποιούνται από το ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του σε επενδύσεις, σε έργα επιλέξιμα για χρηματοδότηση των θεματικών στόχων του ΕΣΠΑ της τρέχουσας ή επόμενων προγραμματικών περιόδων, έργα ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005, είτε βάσει ειδικής νομοθεσίας ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Τα εν λόγω έργα χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Εσωτερικός κανονισμός

Προβλέπεται επίσης:

 • Η θέσπιση εσωτερικού κανονισμού, ενός λεπτομερούς πλαισίου («Μηχανισμός Συντονισμού») σχετικά με τη διακυβέρνηση των κρατικών εταιρειών αναφορικά α) με τον προσδιορισμό της αποστολής τους, β) με τη θέσπιση στόχων για τα διοικητικά συμβούλια και γ) τη συμμετοχή στην αναπτυξιακή στρατηγική του κράτους.
 • Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων προβλέπει τη συγκρότηση ενός μηχανισμού ο οποίος θα καθορίζει, σε γενικές γραμμές, κατά πόσο είναι αναγκαία η επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη σχετική δημόσια επιχείρηση προκειμένου το κράτος να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή προκειμένου να εξυπηρετηθεί το γενικό συμφέρον.
 • Η διαμόρφωση πλαισίου ειδικών υποχρεώσεων που περιλαμβάνει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών και λειτουργικών στόχων και των δεικτών απόδοσης της σχετικής δημόσιας επιχείρησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σχετικών στρατηγικών στόχων ή να διασφαλιστεί η επαρκής εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.