Airbnb με νέους κανονισμούς - Free Sunday
Airbnb με νέους κανονισμούς

Airbnb με νέους κανονισμούς

Με τον αναλυτικό οδηγό ανά χείρας που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται πλέον οι φορολογούμενοι, προκειμένου να διευκολυνθούν για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Ο οδηγός περιλαμβάνει 34 ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους.

Υποχρεωτική η δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής

Άλλωστε από τις 30 Αυγούστου έχει τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής. Συγκεκριμένα, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και τις 30 Αυγούστου οι μισθωτές οφείλουν και να εγγραφούν στο μητρώο ακινήτων και να υποβάλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις της συγκεκριμένης περιόδου.
Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με ψηφιακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην οικονομία του διαμοιρασμού (Airbnb, Booking.com και Home Away) με σκοπό τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας.

Τα βασικά σημεία του οδηγού

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωσή του. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι, μεταξύ άλλων, ο κύριος του ακινήτου, ο επικαρπωτής, ο υπεκμισθωτής, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκκαθαριστής κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης, ο σύνδικος πτώχευσης και ο προσωρινός διαχειριστής. Προκειμένου ο διαχειριστής ακινήτου να πραγματοποιεί βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα πρέπει να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρίσει το ακίνητο και να αποκτήσει αριθμό μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ), να αναρτά τον ΑΜΑ στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής, ενώ είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
Ακόμα, διαχειριστής ακινήτου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ενεργώντας για λογαριασμό του ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος λογιστής.
Οι διαχειριστές τουριστικών επαύλεων στις οποίες πραγματοποιούνται βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών πρέπει να καταχωρίσουν τις τουριστικές επαύλεις στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και να αναγράφουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) όταν αναρτούν ένα ακίνητο στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση.
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός μισθωτές στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, αυτό συνεπάγεται ότι καθένας από τους παραπάνω μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης και να πάρει ΑΜΑ, με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα αναρτάται από τον καθέναν των μισθωτών σε διαφορετική πλατφόρμα.
Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο διαχειριστής ακινήτου σταματήσει τη βραχυχρόνια μίσθωσή του, μπορεί να εισέλθει στο TAXISnet και να το διακόψει άμεσα. Το χρονικό όριο που έχει για να προβεί στη διακοπή ορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης και της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.
Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης για την οποία ήδη έχει καταχωριστεί δήλωση, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση, είτε όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού από τον μισθωτή είτε όχι.
Επιπροσθέτως, ο διαχειριστής ακινήτου οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα-στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητα των στοιχείων που έχει καταχωρίσει. Μετά την απόκτηση ΑΜΑ ο διαχειριστής δύναται να προβαίνει σε μεταβολές, έως και την ημερομηνία οριστικοποίησης του μητρώου ακινήτων, προκειμένου είτε να διορθώνει εσφαλμένες καταχωρίσεις είτε να τροποποιεί στοιχεία λόγω αλλαγής των πραγματικών περιστατικών, χωρίς να αλλάζει ο αριθμός εγγραφής «Ακινήτου».

Το Airbnb «εξαφανίζει» τα σπίτια

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας για το φαινόμενο Airbnb στην Ελλάδα. Αφορμή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι αναζητούν σπίτι προς ενοικίαση –τελευταίο κρούσμα οι φοιτητές μετά και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής–, αλλά και οι μόνιμοι ένοικοι πολυκατοικιών από τους επισκέπτες των λίγων ημερών.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας καλείται στις 6 Δεκεμβρίου να κρίνει την πρώτη αγωγή που κατατέθηκε στην Αθήνα. Οι λόγοι που επικαλείται η ενάγουσα, που είναι και η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, κατά της συγγενούς της εναγομένης είναι ότι «στο διαμέρισμα υπάρχουν έως και 16 άτομα που διαμένουν λίγες ημέρες, ενώ οποιαδήποτε ώρα, ακόμη και τις πρώτες πρωινές, έχει παρατηρηθεί ότι διασκεδάζουν, κάνουν πάρτι, όπου φωνασκούν, τραγουδούν, χορεύουν και ακούν μουσική σε μεγάλη ένταση. Τα άτομα αυτά, στο πλαίσιο της διαμονής τους και κατά την έλευσή τους στην πολυκατοικία, παραλαμβάνουν τα κλειδιά των δύο εισόδων της πολυκατοικίας, τα οποία αλλάζουν χέρια μεταξύ ανεξέλεγκτου αριθμού αγνώστων ατόμων, ενώ οι ενοικιαστές χαλάνε συχνά το ασανσέρ, ανεβαίνοντας στον πέμπτο όροφο (εκεί βρίσκεται το επίμαχο διαμέρισμα), καθώς μπαίνουν υπεράριθμοι στον ανελκυστήρα ή/και μεταφέρουν πολλές αποσκευές». Η ενάγουσα ζητάει με την αγωγή της να απαγορευτεί, με βάση τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τις γενικές διατάξεις για την προστασία της κατοικίας και της ιδιοκτησίας, η βραχυχρόνια μίσθωση.