Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» στην επιδότηση δόσης δανείου - Free Sunday
Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» στην επιδότηση δόσης δανείου
Ο δανειολήπτης θα υποχρεώνεται «να συναινεί στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού».

Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» στην επιδότηση δόσης δανείου

Γερό ψαλίδι έπεσε τελικά στην επιδότηση δόσης για το δάνειο πρώτης κατοικίας, αλλά και «έφοδο» των ελεγκτών στα σπίτια των δικαιούχων για επαλήθευση των στοιχείων προβλέπει τελικά η σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επιδότησης θα διαμορφώνεται από 15% μέχρι και 50% για τους δανειολήπτες που θα ρυθμίσουν στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση την πρώτη κατοικία (ενώ αρχικά η κυβέρνηση σχεδίαζε επιδότηση έως και 95%) και θα είναι οριζόντιο 33% για τα επαγγελματικά δάνεια με εγγύηση κύρια κατοικία.

Το ποσοστό της επιδότησης θα καθορίζεται αφού πρώτα ρυθμιστεί η «κόκκινη» οφειλή από την τράπεζα (επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής μέχρι 25 έτη, ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη, χαμηλότερο επιτόκιο, κούρεμα οφειλής).

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι όλοι οι δανειολήπτες –και οι ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.– θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 για να υποβάλουν αίτημα ένταξης στην προστασία του νέου νόμου.

Η επιδότηση

Πιο αναλυτικά, για τα δάνεια των ιδιωτών με εγγύηση την κύρια κατοικία και ανάλογα με την οικογενειακή και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

• Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.125 ευρώ στο 50% της δόσης, έως 6.250 ευρώ στο 40%, έως 9.375 ευρώ στο 30% και για 12.500 ευρώ στο 20%.

• Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 4.375 ευρώ στο 50%, έως 8.750 ευρώ στο 40%, έως 13.125 ευρώ στο 30% και έως 17.500 ευρώ στο 20%.

• Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη τα ποσά διαμορφώνονται ως ακολούθως: έως 5.625 ευρώ στο 50%, έως 11.250 ευρώ στο 40%, έως 16.875 ευρώ στο 30% και έως 22.500 ευρώ στο 20%.

• Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής: έως 6.875 ευρώ στο 50%, έως 13.750 ευρώ στο 40%, έως 20.625 ευρώ στο 30% και έως 27.500 ευρώ στο 20%.

• Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.250 ευρώ στο 50%, έως 10.500 ευρώ στο 40%, έως 15.750 ευρώ στο 30% και έως 21.000 ευρώ στο 20%.

• Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.500 ευρώ στο 50%, έως 13.000 ευρώ στο 40%, έως 19.500 ευρώ στο 30% και έως 26.000 ευρώ στο 20%.

• Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.750 ευρώ στο 50%, έως 15.550 ευρώ στο 40%, έως 23.250 ευρώ στο 30% και έως 31.000 ευρώ στο 20%.

• Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ στο 50%, έως 18.000 ευρώ στο 40%, έως 27.000 ευρώ στο 30% και έως 36.000 ευρώ στο 20%.

Έφοδος ελεγκτών

Εν τω μεταξύ, ο δανειολήπτης θα υποχρεώνεται «να συναινεί στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού».

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δηλώσει ψευδή στοιχεία ή αποκρύψει εισοδήματα προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νέου νόμου, έπειτα από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων. Και θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στο Δημόσιο το συνολικό ποσό της επιδότησης µε τόκο 5%.

Στην ίδια λογική, ο επιλέξιμος δανειολήπτης και όλα τα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να υποβάλλουν ανελλιπώς κάθε χρόνο τη φορολογική τους δήλωση και να δηλώνουν τυχόν μεταβολές σε περιουσία και εισόδημα.

Ακόμα αναφέρεται ότι στα περιουσιακά κριτήρια πέραν της κατοικίας (αξίας έως 80.000 ευρώ) συνυπολογίζεται η αξία των μεταφορικών μέσων (ΙΧ, πλωτά σκάφη, εναέρια μέσα). Για τον καθορισμό της λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία τους όπως αυτή δηλώνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν δηλαδή ένα ΙΧ αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο σε ανώτερη αξία από την τρέχουσα εμπορική, θα αποτελεί έναν ακόμη πιθανό λόγο αποκλεισμού του οφειλέτη από τη νέα ρύθμιση.

Διακοπή επιδότησης

Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

• Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

• Σε περίπτωση που κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η επιδότηση σε τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασμό, με υπαιτιότητα του οφειλέτη.

• Σε περίπτωση που κατόπιν του ετήσιου επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης.

• Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.