Λήγει η παράταση πληρωμών που είχε δώσει ο ΕΦΚΑ - Free Sunday
Λήγει η παράταση πληρωμών που είχε δώσει ο ΕΦΚΑ

Λήγει η παράταση πληρωμών που είχε δώσει ο ΕΦΚΑ

Παράταση στις πληρωμές εισφορών Μαΐου για τους μισθωτούς είχε δώσει απόφαση της διοίκησης του ΕΦΚΑ, η οποία έδινε δυνατότητα εξόφλησης έως σήμερα 15 Ιουλίου.
Αντίστοιχα, παράταση 30 ημερών δίνεται στην προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και καταβολής των εισφορών για την ασφάλιση μελών ή και διαχειριστών εταιρειών τύπου ΙΚΕ.

Ο λόγος που είχε επικαλεστεί η διοίκηση του ταμείου είναι ο όγκος των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΑΠΔ.