Οι νέες Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ συμβάλλουν στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών - Free Sunday
Οι νέες Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ συμβάλλουν στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών

Οι νέες Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ συμβάλλουν στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών

Μία από τις πολύ σημαντικές αλλαγές που ολοκληρώθηκαν το 2021 στον e-ΕΦΚΑ στην κατεύθυνση της καθοριστικής βελτίωσης του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη ήταν η συνένωση των φυσικών τοπικών υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ σε νέες Τοπικές Διευθύνσεις. Στόχος του Φορέα μέσω της σύστασης και λειτουργίας των νέων Τοπικών Διευθύνσεων είναι η καλύτερη οργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, η απλούστευση των διαδικασιών και η εξυπηρέτηση του συνόλου των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών που εντάχθηκαν στον e- ΕΦΚΑ, καθώς και η ομογενοποίησή του Φορέα, σε ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας. Η εύλογη απορία που μπορεί να προκύψει στους πολίτες είναι πώς μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά τους, στο επίπεδο των συναλλαγών τους με τον e-ΕΦΚΑ, η συνένωση των υποκαταστημάτων, άρα η ύπαρξη λιγότερων συνολικά σημείων εξυπηρέτησής τους από τον e-ΕΦΚΑ;

Το ένα σκέλος της απάντησης εντοπίζεται στον τρόπο δημιουργίας του Φορέα το 2016, όταν βεβιασμένα και χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο και κανόνες ενώθηκαν, υπό τη σκέπη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, όλοι οι έως τότε υπάρχοντες ασφαλιστικοί φορείς, με συνέπεια και οι τοπικές τους διευθύνσεις να μετατραπούν σε τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Το αποτέλεσμα ήταν αφενός η αυξημένη δυσκολία συντονισμού, τόσο μεταξύ των υποκαταστημάτων όσο και μεταξύ των υποκαταστημάτων και της κεντρικής διοίκησης, και αφετέρου η αυξημένη δυσκολία για τους εργαζόμενους των τοπικών υποκαταστημάτων, που είχαν εκπαιδευτεί για τις ανάγκες του εκάστοτε Ταμείου και πλέον έπρεπε να εξυπηρετούν το σύνολο των υποθέσεων. Το κόστος ήταν η επιπλέον ταλαιπωρία για τον πολίτη που σε κάποιες περιπτώσεις έφτανε μέχρι την αδυναμία εξυπηρέτησής του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ο ΕΦΚΑ συγκεντρώνει το 48% των παραπόνων των πολιτών από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Το έτερο σκέλος της απάντησης έχει να κάνει με το γεγονός πως οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις που στηρίζονται στις συνενώσεις, βάσει της λειτουργίας των οικονομιών κλίμακας, στοχεύουν στην ορθολογική ανακατανομή πόρων και στην αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών, παρέχοντας μία νέα δυναμική στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η πρακτική των συνενώσεων δείχνει ότι η δημιουργία μεγαλύτερων διοικητικών μονάδων οδηγεί στην παροχή περισσότερων και αποτελεσματικότερων κοινωνικών υπηρεσιών.

Για τη σύσταση των νέων Τοπικών Διευθύνσεων βάσει του οργανογράμματος, το οποίο στηρίχθηκε στην απογραφή του 2011 και τον Καλλικράτη, λήφθηκαν υπ’ όψιν εκτός των λοιπών κριτηρίων και τα πληθυσμιακά με βάση τα οποία σε σύνολο 100.000 περίπου πληθυσμού δημιουργείται μία Τοπική Διεύθυνση, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης διά ζώσης όπου κι αν βρίσκεται. Με τη σύσταση των Τοπικών Διευθύνσεων συγχωνεύονται και ενσωματώνονται σε αυτές πρώην φορείς και ασφαλιστικά ταμεία, η δε μετάβαση από τις μικρές, απομονωμένες και περιορισμένων αρμοδιοτήτων δομές, στις νέες Τοπικές Διευθύνσεις, διαμορφώνει το νέο σύγχρονο, ενιαίο και ομογενοποιημένο πλαίσιο λειτουργίας. Έτσι, οι νέες Τοπικές Διευθύνσεις διαθέτουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή ικανότητα και προσφέρουν ευρύτερο φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών, χωρίς αποκλεισμούς ή αποσπασματική εξυπηρέτηση.

Συστάθηκαν 10 Τοπικές Διευθύνσεις στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, τρεις στον Νότιο Τομέα, τέσσερις στον Δυτικό Τομέα και πέντε στον Βόρειο, πέντε στην Ανατολική Αττική, δύο στη Δυτική Αττική και έξι στον Πειραιά και τις Νήσους της Αττικής. Εννέα Τοπικές Διευθύνσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες οκτώ σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Πέντε στη Δυτική Μακεδονία, έξι σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έξι στην Ήπειρο, τρεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, οκτώ στη Δυτική Ελλάδα και τρεις σε Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Λευκάδα, έξι στη Θεσσαλία, έξι στην Κρήτη, έξι στα Νησιά του Νότιου Αιγαίου, επτά στην Πελοπόννησο και εννέα στη Στερεά Ελλάδα, φτάνοντας συνολικά τις 117 Τοπικές Διευθύνσεις.

Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί στοχευμένες παρεμβάσεις στις περιπτώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο. Για παράδειγμα, οι ασφαλισμένοι κεντρικοποιημένων πρώην φορέων ασφάλισης, όπως του ΟΓΑ, διαθέτουν περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά και να είναι πιο εύκολη η πρόσβασή τους στις κατά τόπους υπηρεσίες, ενώ οι συντάξεις του τ. ΕΤΑΑ απονέμονται κεντρικοποιημένα για λόγους ταχύτητας στην εξυπηρέτηση.

Οι συγχωνεύσεις των δομών των μη Μισθωτών και Μισθωτών σε όλη την Ελλάδα συνέβαλαν στην εξοικονόμηση πόρων, στον περιορισμό των δαπανών, στην ανακατανομή του προσωπικού, στην καλύτερη αλληλεπίδρασή του, στην ενίσχυση των δομών, στην καλύτερη διαχείριση των εκκρεμοτήτων και, τελικά, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ενιαίες, ομοιόμορφες και ισοδύναμες Τοπικές Διευθύνσεις παρέχουν υπηρεσίες με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και εδραιώνουν συνθήκες ίσων ευκαιριών για όλους και ιδιαίτερα για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι τίθενται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης. Αναγκαιότητα για την επιτυχή έκβαση αυτού του δύσκολου και πολύ απαιτητικού εγχειρήματος αποτελεί η συνέχιση και ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα και η απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να ενισχυθεί και το κύρος και η ανταγωνιστικότητα της κοινωνικής ασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μέθοδοι εξυπηρέτησης του πολίτη από τον e-ΕΦΚΑ διευρύνονται διαρκώς με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως έγινε με την υπηρεσία myEFKAlive, με τη δημιουργία του Πύργου Ελέγχου για την ψηφιακή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ροής απονομής των εκκρεμών συντάξεων,  με την αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας, με τις 52 ψηφιοποιημένες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και τον ψηφιοποιημένο ασφαλιστικό βίο, με το Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο 1555 του Υπουργείου Εργασίας.

Ενεργός στόχος για το 2022 είναι να προσέρχεται ο πολίτης στις Τοπικές Διευθύνσεις μόνο για τις περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική του παρουσία και σταδιακά όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές του με τον e-ΕΦΚΑ να ολοκληρώνονται ψηφιακά, συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών αλλά και στην αποσυμφόρηση των καταστημάτων, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μπορούν να εστιάσουν σε αυτά στα οποία πραγματικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τους πολίτες.