Το πρόβλημα δεν είναι οι ΜΚΟ αλλά η διαπλοκή τους με το κράτος - Free Sunday
Το πρόβλημα δεν είναι οι ΜΚΟ αλλά η διαπλοκή τους με το κράτος

Το πρόβλημα δεν είναι οι ΜΚΟ αλλά η διαπλοκή τους με το κράτος

Η συζήτηση για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι μια ανόητη συζήτηση. Διότι οι ΜΚΟ για να δραστηριοποιηθούν χρειάζονται χρήματα. Αν αυτά τα χρήματα, τα έχουν από τα μέλη τους ή από δωρεές φιλανθρώπων, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.

Το ζήτημα ξεκινά όταν έλκουν την χρηματοδότηση τους από δημόσιο χρήμα.

Κι αυτό μπορεί να είναι είτε ελληνικό είτε ευρωπαϊκό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει οκτώ μεγάλες ΜΚΟ τις οποίες και χρηματοδοτεί και οι οποίες έχουν ΑΦΜ στις ΦΑΕ. Προφανώς δεν θα προσθέσει τίποτε η εγγραφή τους στο μητρώο. 

Όμως αυτές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον όγκο της δουλειάς που αναλαμβάνουν και αναθέτουν υπεργολαβια σε εγχώριες ΜΚΟ. Τις οποίες ελέγχουν μέχρι cent.

Όμως στα χρόνια της προσφυγικής κρίσης, που αυτές ήλθαν στην Ελλάδα για να διαχειριστούν τα λεφτά της ΕΕ, δέχτηκαν ...προτροπές με ποιες ελληνικές ΜΚΟ να συνεργάζονται και σε ποιους επιχειρηματίες να αναθέτουν τις προμήθειες έτσι ώστε να μην αποκτήσουν ...προβλήματα στις δραστηριότητες τους στην χώρα μας.

Οι περισσότερες δέχτηκαν διότι οι μεγάλες ΜΚΟ είναι περίπου σα μεγάλες επιχειρήσεις. Αν το ελληνικό κράτος δεν δώσει άδεια να κάνουν τις δραστηριότητες τους, μένουν από δουλειά με δεκάδες εργαζόμενους και κυρίως στελέχη άνευ αντικειμένου.

Κι έτσι ένα τμήμα του πολιτικού προσωπικού απέκτησε μία διέξοδο για τις πελατειακές του ...υποχρεώσεις.

Οι ημέτερες δορυφορικές ΜΚΟ με την σφραγίδα της συνεργασίας με τις διεθνείς ΜΚΟ διεκδίκησαν κι άλλες δουλειές στα εσωτερικά μας τις οποίες χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος και στις οποίες διευκόλυναν τις προσδοκίες των πολιτικών.

Αλλά αν η ΕΕ είναι μακρυά και χωρίς μηχανισμούς να υλοποιεί τις αποφάσεις της, γιατί το ελληνικό κράτος με τον διοικητικό του μηχανισμό να χρειάζεται ΜΚΟ για να κάνει τις δουλειές του;

Δεν χρειάζεται παρά να πρώτο να ορίσει τι χρειάζεται σε ΜΚΟ στο εσωτερικό της χώρας, και δεύτερο να κόψει τις χρηματοδοτήσεις αμέσως για κάθε δραστηριότητα εντός Ελλάδος!

Το πρόβλημα δεν είναι οι ΜΚΟ, το πρόβλημα είναι η αξιοποίηση τουςς, από το ελληνικό πολιτικό προσωπικό!